‘Elcker-ik, 45 jaar sociale actie’, 45 jaar boeiende geschiedenis

boek-elcker-ikHet boek ‘Elcker-Ik, 45 jaar sociale actie’ is een must-read om te begrijpen hoe Vlaanderen in de jaren zeventig “van een gezapig klerikaal nest veranderd (is) in een broeicultuur van nieuwe sociale bewegingen en basiscomités allerhande”. Bovendien verneem je hoe initiatieven die ontstonden bij Elcker-Ik verzelfstandigden en hoe medewerkers hun weg vonden in de instellingen zonder een zekere rebelsheid te verliezen. Daarnaast schetst het boek een portret van een veranderende tijdsgeest.

Het boek dat Walter Lotens schreef, samen met oud-medewerker van Elcker-Ik Stefaan Vermeulen, heeft meerdere rode draden. Vooreerst volgen we de weg die de auteur aflegt om, na het zien van een reportage over 40 jaar Elcker-Ik, een boek te maken over dit Antwerps vormings- en actiecentrum, dat broertjes en zusjes kreeg in Brugge, Leuven, Mechelen, Turnhout… Het begint met de bij Amsab bewaarde archieven en wordt aangevuld met gesprekken met een veertigtal oud-medewerkers van Elcker-Ik. Gesprekken die inkijk geven in nog meer archieven, maar ook nog meer vragen opleveren dan die waarmee de interviewer vertrokken is.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be