Effect van stikstofdepositie op dieren groter dan verwacht

Door de mens veroorzaakte verhoogde stikstofdepositie verandert de bodemkwaliteit in van nature voedselarme ecosystemen. Onderzoekers van Nederlandse en Belgische universiteiten en onderzoeksinstituten laten nu zien dat veel diersoorten dreigen te verdwijnen door de veranderde verhouding van voedingsstoffen in planten. De bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in het vakblad ‘Biological Reviews’.

Veranderingen in de leefomstandigheden voor planten- en diersoorten zijn deels goed zichtbaar in het veld. Plantensoorten die profiteren van extra stikstof als hoge grassen en bramen floreren, de vegetatiestructuur wordt hoger en dichter, en minder concurrentiekrachtige plantensoorten verdwijnen. Stikstofdepositie leidt zowel tot een grotere beschikbaarheid van stikstof voor planten als tot verzuring van de bodem, met onzichtbare veranderingen in de voedselkwaliteit van planten als gevolg. Deze veranderingen hebben effect op dieren die deze planten eten én op andere dieren hoger in de voedselketen. Hoe deze veranderingen plaatsvinden was tot op heden echter niet systematisch onderzocht.