Eerste stap naar winterrust voor ganzen in Overijssel gezet

De rechter heeft de Vogelbescherming in Overijssel gelijk gegeven en bepaald dat in de winter niet overal in Overijssel grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen afgeschoten kunnen worden. Alleen waar er daadwerkelijk sprake is van ernstige schade kan nu nog ontheffing verleend worden.

Een stap in de goede richting, zegt de Vogelbescherming, die pleit voor volledige winterrust voor ganzen.

Op 8 september buigt de Raad van State zich nog over een door de Vogelbescherming ingediend bezwaar tegen het afschieten van ganzen in en om Natura 2000 gebieden in Overijssel.

(bron)