Eerste Kamer akkoord met intrekking wet Raadgevend Referendum

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de intrekking van de wet Raadgevend Referendum. De Senaat steunde het voorstel met 40 tegen 35 stemmen. VVD, CDA, D66, CU en SGP stemden in met afschaffing. PVV, SP, PvdD, PvdA en GL stemden tegen. 

Het kabinet motiveert de afschaffing met de stelling dat een raadgevend referendum onafwendbaar tot teleurstelling bij de kiezer leidt omdat het kabinet de uitslag niet hoeft over te nemen. Een wat eigenaardige redenering, want dan zou er eigenlijk eerder aanleiding zijn een bindend referendum in te voeren.

De afschaffing van het raadgevend referendum is een rechtstreeks gevolg van het door de extreemrechtse website GeenStijl geïnitieerde Oekraïnereferendum in 2016. GS kreeg daarbij de steun van de domlinkse populisten van SP en PvdD, met als resultaat dat een nipte meerderheid tégen ondertekening van het associatieverdrag met Oekraïne stemde. Vrijwel geen enkele tegenstemmer had het verdrag gelezen: men stemde uitsluitend tégen om eens even flink te zieken. Het toenmalige kabinet besloot de uitslag te negeren. Na enkele cosmetische aanpassingen werd het verdrag alsnog ondertekend. Het getroll van GS, SP en PvdD betekende het begin van het einde voor het raadgevend referendum.