Eerbare, volstrekt niet racistische excellentie Asscher legt uitkeringenexport naar Marokko aan banden

Die uitdrukking “uitkeringenexport aan banden leggen” is ontleend aan de pers die de excellentie altijd terwille zal zijn. De citaat-aanhalingstekens moesten om praktische redenen weggelaten in de titel.

De Eerste Kamer heeft dinsdag 16 februari na een debat met minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Goedkeuring van het voornemen tot opzegging Algemeen Verdrag en Administratief Akkoord inzake sociale zekerheid met Marokko aanvaard. De fracties van SGP, ChristenUnie, VVD, CDA, D66 en PVV stemden voor. De fracties van PvdA, GroenLinks, SP stemden tegen. De fracties van 50PLUS, PvdD en OSF waren afwezig.

Bron.

Ook als de drie afwezige fracties tegen hadden gestemd zou het voor de verhoudingen niet uitgemaakt hebben. De opmerkelijke figuur doet zich voor dat de partij van Asscher tegen zijn voorstel stemt. Zijne Excellentie bedient samen met D66, CU, SGP, CDA en uiteraard de VVD de agenda van de Wilderspartij, wellicht in de hoop dat hiermee wat xenofobe stemmen gewonnen kunnen worden. Asscher is een eerbaar man en zeker geen racist, en ik ben Shakespeare.

Als het verdrag voor 1 juli wordt opgezegd, geldt het niet meer vanaf 1 januari 2017. Het is niet zo dat alle uitkeringen richting Marokko dan meteen worden beëindigd. Lopende uitkeringen kunnen niet worden stopgezet. Jaarlijks vloeien enkele tientallen miljoenen euro’s aan uitkeringen naar Marokko.

Hierover wordt dus gepraat alsof er geen premies zijn betaald voor deze uitkeringen.
De eerbare en volstrekt niet racistische excellentie Asscher zal hier evenwel geen stemmen mee winnen en dan hoef ik niet eens te zeggen dat ik niet Cassandra ben.