Een weerwoord tegen lasterlijke onzin vond de NRC niet nodig

Op 9 november plaatste NRC-Handelsblad een opiniestuk onder de kop ”Antiracisten stop eens met die Holocaust vergelijking.” Het stuk was geschreven door de zich ”filosoof en schrijver” noemende Sebastien Valkenberg die daarin een aanval deed op de Kristallnachtherdenking van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting. Valkenberg verweet – de kop zei het al – dat het Platform ”minderheden in de rol van Jood duwt”, dat de Joodse slachtoffers van de Kristallnacht bij de herdenking ”slechts een bijrol vervullen”, en dat een petitie om het Platform voortaan te verhinderen bijeen te komen bij het monument voor het Joodse verzet in 40-45 steun zou verdienen.

Ik schreef namens het Platform een ingezonden brief om Valkenbergs tendentieuze onjuistheden recht te zetten, maar de NRC liet me weten dat ze ”elke week gemiddeld wel 150 brieven krijgen” en daarom de mijne niet konden plaatsen. Ook anderen die bezwaar maakten tegen Valkenbergs onzin kregen nul op het rekest. Een slechte beurt, beste NRC: wel de ongefundeerde tendentieuze bagger van een rechtse ”filosoof” meenemen, maar terechte protesten in de prullenbak flikkeren.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist