Een wandeling in het Zwarte Woud

Een orkestrale instrumental die het in vocale versie nog tot Northern Soul geschopt heeft. Die versie de volgende keer.
Een wonderbaarlijke hit uit 1965, ook in Nederland onder de titel A walk in the Black Forest


Eine Schwarzwaldfahrt, Horst Jankwoski