Een voortzetting van een lange (CDA) traditie

Het besluit van Sharon Dijksma (PvdA) om neonicotinoiden (Roundup) en  andere genoemde niet te verbieden past in een lange (CDA) traditie. Ditmaal worden het milieu en de bijen opgeofferd, om nog maar niet spreken van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Ik heb geneeskunde gestudeerd en tijdens mijn  coschappen raakte ik  in gesprek met een microbioloog die zitting had in een commissie die overheid moest adviseren over het gebruik van antibiotica bij kippen en hoenderen. Sommige van deze antibiotica werken bij kippen en hoenderen niet alleen als antibiotica maar ook als groeihormoon. Dus werd  in de fokkerijen preventief antibiotica gegeven. Want extra gewicht= extra inkomsten. Dit was in 1998, het rapport kwam in 1999 of 2000 uit, met als advies een significante daling en/of beëindiging van gebruik van deze antibiotica.

Reden: deze antibiotica komen in het vlees terecht van deze dieren en uiteindelijk in de mens, met het gevaar dat bacteriën die in o.a. het maag-/darmkanaal leven daarmee geconfronteerd worden en Kruisresistentie tegen een hele groep van antibiotica, zie volgende regel, ontwikkelen.

We hebben het hier over middelen als tobramycine, een zeer krachtig antibioticum, behorende tot de groep aminoglycosiden. Tot die groep behoort ook gentamicine, dit zijn bactericiden, dus bacteriedodende antibiotica, i.t.t. bacteriostatica, stilstand/remmende antibiotica, en het gevleugelde spreekwoord onder artsen in die tijd was, “als genta niet werkt dan volgt de dood”.  Het rapport kwam in 1999 of 2000 en het CDA, traditioneel een Landbouwpartij, heeft daarna nog minimaal 6 jaar regulering tegengehouden. In 2006 werd dan eindelijk besloten tot 40% afbouw, en in dit kabinet  of het vorige een nog verdere afbouw. De realiteit is dat het CDA 6 jaar lang doelbewust de Volksgezondheid heeft opgeofferd aan Landbouw/Economische belangen. Mevrouw Dijksma (PvdA) lijkt dat beleid lekker voort te zetten. Chapeau Sharon.