Een verraden generatie over de klimaatcrisis

Wij, de jongeren, zijn diep bezorgd over onze toekomst. De mensheid veroorzaakt momenteel het zesde grote uitsterven van soorten en het klimaatsysteem van de wereld staat op de drempel van catastrofale crisis. De verwoestende gevolgen worden al door miljoenen mensen over de gehele wereld gevoeld. En toch zijn we ver van het bereiken van de doelstellingen van de overeenkomst van Parijs.

Jongeren vormen meer dan de helft van de wereldbevolking. Onze generatie is opgegroeid met de klimaatcrisis en we zullen er voor de rest van ons leven mee te maken hebben. Desondanks zijn de meesten van ons niet betrokken in het plaatselijke en mondiale besluitvormingsproces. Wij zijn de stemloze toekomst van de mensheid.

Wij accepteren deze onrechtvaardigheid niet langer. Wij eisen gerechtigheid voor alle slachtoffers van de klimaatcrisis uit verleden, heden en toekomst en dus staan wij op. Duizenden van ons over de gehele wereld zijn de straat opgegaan de afgelopen weken. Wij zullen nu onze stem laten horen. Op 15 maart zullen wij op ieder continent protesteren.

We moeten eindelijk de klimaatcrisis als een crisis behandelen. Het is de grootste bedreiging uit de menselijke geschiedenis en wij accepteren de passiviteit van de beleidsmakers van de wereld, die onze gehele beschaving bedreigt, niet. Wij hebben het recht onze dromen en hoop te leven. De klimaatverandering is al aan de gang. Mensen zijn gestorven, sterven en zullen er door sterven, maar wij kunnen en zullen deze waanzin doen ophouden.

Wij, de jongeren, zijn in beweging gekomen. Wij zullen het lot van de mensheid veranderen, of je het leuk vindt of niet. Wij zullen gezamenlijk in opstand komen tot we klimaatgerechtigheid zien. Wij eisen van de beleidsmakers op de wereld dat zij verantwoordelijkheid nemen en deze crisis oplossen.

Jullie hebben ons in het verleden in de steek gelaten. Als jullie doorgaan met ons in de steek te laten zullen wij, de jongeren, zelf de verandering doen plaatsvinden. De jeugd van deze wereld is in beweging gekomen en we zullen niet weer rustig worden.

De mondiale coördinatiegroep van de jongerenklimaatstaking