Een verhaal

Je moet een verhaal hebben. ‘Verhaal’ is het nieuwe modewoord. Wat de klanten missen is een verhaal. De partij heeft een verhaal nodig. Opinieleiders bedoelen er niets literairs mee. Niet iets met karakters, een opbouw en een plot. Nee, ’t is een nieuw passe-partout voor begrippen als achtergrond, motivatie en wereldbeeld. Verouderde begrippen die alleen nog meewarigheid en lachlust opwekken. ‘Verhaal’ biedt onze commentatoren een aantrekkelijke term, vaag genoeg om bij iedereen in de smaak te vallen.

Mooie column van Gerrit Komrij in NRC. Ja heel wat anders dan gebruikelijk, maar heb hem met veel plezier gelezen en wil hem delen ter overdenking. De waan van de dag, de vluchtigheid van het hedendaagse leven. Mooi aangestipt.