Een verhaal bij de dag

Wat opwekkende muziek/zang voor de ochtend van Pasen.
Eerst de flashmob van een winkelcentrum in Beiroet.


المسيح قام من بين الأموات
و وطئ الموت بالموت
و وهب الحياة
للذين في القبور

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος

Christus is opgestaan uit de doden
door de dood de dood vertredend
en aan hen in de graven
geeft Hij daarbij leven