Een uurtje later beginnen kun je moeilijk staking noemen

In het lager onderwijs, inmiddels basis- zoniet primair onderwijs genoemd, is vanochtend een uur later begonnen. Prikactie heet dat, je kunt het geen staking noemen.
Echt Nederlands: de benaming van het onderwijs mooi opwaarderen maar de beloning niet.
De oproep namens de organisatoren van de actie:

De basisscholen in Nederland zullen een uur later opengaan dan normaal en we vragen op dezelfde dag één ouder en één leerkracht af te reizen naar Den Haag.
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen op eisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar. U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.
Op 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal. We hopen dat u massaal komt en met ons het gesprek aangaat op het schoolplein. Op dezelfde dag vragen we per school één ouder en één leerkracht af te reizen naar Den Haag om daar de petitie te overhandigen aan premier Mark Rutte. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.

Onze excuses voor de late berichtgeving, veel ruchtbaarheid hebben we niet ontwaard.