Een stukje papier is vandaag meer waard dan een mens

Aan politiek filosoof en mensenrechtenactivist Bleri Lleshi is de Emancipatieprijs van VOEM toegekend. Hij is er blij en vereerd mee, maar wil de prijs liever overdragen. Hij legt uit aan wie en waarom.

k ben verheugd met de Emancipatieprijs van VOEM. Emancipatie staat centraal in mijn denken en in mijn werk. Emancipatie betekent voor mij mensen echte kansen bieden zodat ze ondanks hun positie in de samenleving hun leven kunnen verbeteren. In mijn werk en engagement probeer ik mensen, gaande van jongeren tot daklozen en mensen zonder papieren, sterk te maken.

Emancipatie is voor mij een strijd om mensen die zich in een moeilijke positie bevinden bij te staan in hun strijd voor rechten en een beter leven.

Ondanks het feit dat ik vereerd ben met deze prijs, ik heb besloten om deze aan mensen zonder papieren over te dragen. Meer bepaald aan de beweging La Voix des Sans Papiers. Een beweging door en voor mensen zonder papieren.

Lees verder bij de bron van dit artikel

via De Wereld Morgen.