Een sterke Europese Natuurherstelwet moet er komen

De natuur in Europa staat onder zware druk. De voorgenomen Natuurherstelwet van de EU is daarom hard nodig om de achteruitgang van vele soorten planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen. Maar Nederland vindt dat de wet te ver gaat en wil deze daarom op cruciale onderdelen afzwakken. Achttien natuurorganisaties vinden dat de wet er moet komen en roepen op tot actie.

Kom ook in actie!

De gezamenlijke natuurorganisaties vinden dat in Europa een wet nodig is die alle lidstaten verplicht om natuur te herstellen, voor huidige en toekomstige generaties. Het Europees Parlement stemt naar verwachting voor de zomer over het ambitieuze voorstel van de Europese Commissie om biodiversiteit in Europa te herstellen. En jij kunt hierbij helpen. Kom in actie vóór een sterke natuurherstelwet! En roep ook anderen op te tekenen, onder de noemer #RestoreNature.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelicht: eigen foto AJvdK