Een pensioen is geen beloning, maar een recht!

Wie denkt dat het pensioen een beloning is voor het aantal gewerkte jaren, die vergist zich zo stelt Sarah Braekman. Het pensioen is vooral een recht op een waardig leven.

Het rommelt in het politieke landschap. De een wil mensen die langdurig werkloos zijn een lager pensioen toekennen, de ander wil een puntensysteem waarbij je enkel pensioenrechten vergaart als je gewerkt hebt … Maar de teneur is vooral dat er een versterking van de link tussen werk en pensioen moet komen. Met andere woorden: ‘Hoe meer en harder je gewerkt hebt, hoe hoger je pensioen’, maar dus ook: ‘Hoe minder en minder hard je gewerkt hebt, hoe lager je pensioen.’

Dat lijkt logisch. Je pensioen is toch een beloning na jaren hard werken en bijdragen aan de maatschappij? Fout… Een pensioen is een manier om armoede bij oudere mensen te bestrijden. Om ervoor te zorgen dat mensen die te oud zijn geworden om te werken wel nog een boterhammetje kunnen eten onder een beschermend dak. Dat ze de medische kosten die oplopen naarmate ze ouder worden, kunnen dragen. Dat ze niet afhankelijk worden van hun kinderen en kleinkinderen, die vaak zelf geen hopen geld over hebben om hun ouders te onderhouden.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be