Een panisch dagboek, vijftig jaar later, over wanen en complottheorieën

Het moet een ontdekking zijn waar je toch even van schrikt, dat je door afkomst behoort bij het gruwelijk gezelschap der Illuminati. Roel van Duijn had die ervaring eerder dit jaar, toen hij vernam dat zijn familienaam voorkwam, als horende bij de vroegste Europese bewoners van Manhattan, bij de Illuminati. De Verlichten, want dat is eenvoudigweg de vertaling van die naam, bestonden maar korte tijd in de achttiende eeuw, gingen op in de vrijmetselarij en het is geen complotdenken om vasIllumiit te stellen dat er enig verband bestaat tussen de opkomst van de vrijmetselarij en het anarchisme. Erica Lagalisse heeft daar een boekje over opengedaan dat hier zo ongeveer wordt samengevat.

Maar voor de hedendaagse complotdenkers bestaan de Illuminati al veel langer (de begintijd moet ongewis blijven) tot nu aan toe. Wie Krapuul regelmatig ter hand neemt weet wel zo’n beetje de verhalen: de Elite die eigenlijk bestaat uit buitenaardse reptielen. De reptieligheid wordt nooit duidelijk uitgelegd: zijn het schildpadden, krokodillen, hagedissen? waarschijnlijk het laatste, vanwege de klankovereenkomst met heks, begrijpt u wel? De Elite voedt zich met kinderbloed en is uit op Wereldoverheersing, hoewel men toch zou zeggen dat de Elite dat al voor elkaar heeft. Maar voor enige logische samenhang in de redenering moet men ook niet bij de complottypes zijn.

Roel bleek er nogal wat in zijn vriendenkring te hebben, hij heeft zich tenslotte al sinds de tijd van Amsterdam Kabouterstad (en misschien al eerder, hij zal het zelf het beste weten) in kringen van “spirituelen” bewogen. De naam kabouter verwijst er eigenlijk al naar. Dat de humanitaire stroming, zoals zij ruim een eeuw geleden in Nederland heette, zowel naar links als uiterst-rechts kan uitvallen heeft de afgelopen eeuw wel duidelijk gemaakt. Van Duijn kwam er nogal hardhandig achter, hij moest maar eens wakker worden, inzicht krijgen in de PLANdemie en hoe de reptielenelite “ons” dankzij hun kinderbloeddrank wil uitroeien.

De schrijver maakt er een Panies Dagboek over, zoals hij het ongeveer vijftig jaar geleden heeft geschreven over milieuvervuiling en kernenergie. Veel van wat hij schrijft zal oplettende lezertjes van deze site bekend zijn, het autoritair rechts dat zich als vrijheidslievend presenteert en dansend op straat met yogapasjes QAnon napraat en meer.
Van Duijn wordt door Baudet opgebeld, of hij als bekend dwarsdenker en Provo echt niet doorheeft wat er gebeurt (het zegt wel wat over die Baudet, nietwaar). De schrijver is er van overtuigd dat veel van de trollerij over corona, reptielen en kindertjesbloeddrinkers door het Russische regime wordt geregisseerd. China zou er ook een rol in kunnen spelen. Ik kan helaas niet meer dan het vermoeden onderschrijven.

Een panisch dagboek, lopend van 16 maart tot 2 november van dit jaar. Er zijn dus krap twee weken gepasseerd om het boek te produceren, te drukken en naar de winkel te distribueren. Het mist eindredactie, die had echt moeten plaatsvinden. Of de aantijgingen tegen Agamben (“die wordt vast veel gelezen op Urk”, ach kom op zeg) dan gesneuveld zouden zijn denk ik niet. Agamben is geen wappie, of wanie zoals Van Duijn het veel beter zegt, hij theoretiseert al decennia over de uitzonderingstoestand die gewoon wordt, en waar de pandemie wel bijzonder behulpzaam bij is nu.
Er is naar mijn weten geen Destiny Manifest waarin de Manifest Destiny uiteengezet wordt. Het gaat hier om een racistisch en koloniaal denkpatroon.

De paniek draait om de Derde Wereldoorlog die voorbereid wordt door rechtse dictaturen als Rusland en China. Van Duijn hecht te veel waarde aan het democratisch gehalte van de staat die de wereld in handen heeft in de vorm van bases en vlooteenheden. Maar de angst is reëel en verklaart waarschijnlijk het snelle uitbrengen van dit boek, dat in de publiciteit uiteraard genegeerd wordt. Bij dezen vermeld, en moet ik een boek van Roel van Duijn nu echt uitdrukkelijk aanbevelen?

  • Roel van Duijn, Het echte complot – de waarheid achter de wanen. Soesterberg: Aspekt, 2021. 141p. €16,95
  • Uitgelichte afbeelding: Door Friedrich Roßmäßler – Onbekend, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=144297