Een onafhankelijk Groningen?

De politieke ontwikkelingen zijn in versnelling dezer dagen – ik zou het niet voor mogelijk hebben gehouden nog maar een jaar geleden dat er serieus gesproken zou worden over afscheiding van Groningen (Stad en Ommelanden) van Nederland.

Aansluiting bij Duitsland, laat staan annexatie is niet aan de orde, ook al komt de taal ter plaatse overeen met die aan de andere kant van de vrijwel rechte streep op de kaart die de Nederlandse oostgrens vormt in Groningen. Hoogduits is nou net iets geheel anders. En waarom zou Groningen een nog onderbedeelder onderdeeltje willen zijn van de economische reus Duitsland?

Dat het rijkste gebied het armste is is inherent aan het kapitalisme. Op wereldschaal kunnen we dit zeggen van Zuid-Amerika, Afrika, eigenlijk van de hele zogenaamde Derde Wereld, en inderdaad: dichter bij huis geldt het voor Schotland ook.

De partij Groningen Centraal! heeft geen eigen website vooralsnog. Maar ik hoop lang niet heimelijk dat ze het goed zullen doen bij de aanstaande verkiezingen.

Lees voor de aardigheid in dit verband ook even dit blogstuk.