Een olifant weet van de dood – Patty Scholten

Patty Klein oftewel Patty Scholten, stripmeesteres – medeoprichtster van De Vrije Balloen – en dichteres, is eergisteren overleden.
Een deel van een voordracht in 2005