Een nieuw Europees links is geboren, de inzet is hoog

In Zuid-Europa is een nieuw Europees links opgestaan. Het is open, pragmatisch en democratisch, maar tegelijk vastberaden. De erfgenamen van de protesten van 2011 bepalen op dit moment de politieke agenda in Europa. Maar of ze daar zullen in blijven slagen, is de vraag. Veel hangt af van hoe de sociaaldemocratische Europese familie zich zal opstellen.

Op het einde van de jaren tachtig schreef de Brits-Argentijnse, marxistische filosoof Ernesto Laclau volgende woorden neer:

“We beleven één van de meest opwindende momenten van de twintigste eeuw: een moment waarop nieuwe generaties opstaan die niet besmet zijn met vooroordelen uit het verleden, die geen absolute waarheden over het verloop van de geschiedenis verkopen. Een generatie die een nieuw emancipatorisch vertoog ontwikkelt, een vertoog dat menselijker, diverser en democratischer is. De eschatologische en epistemologische ambities van die nieuwe generaties zijn meer bescheiden, maar het bevrijdend potentieel is breder en dieper.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be