Een miljoentje uit de ontwikkelingspot, voor de solidariteit met de vluchtelingen op Lesbos, weetjewel

Minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Griekenland. Het geld is bedoeld om er vluchtelingen en migranten te kunnen opvangen en hen onderdak en basisbehoeften als voedsel, medische hulp en psychosociale steun te bieden.

De minister heeft dat woensdag besloten naar aanleiding van de branden in opvangkamp Moria op Lesbos. Waar de humanitaire bijdrage precies wordt ingezet, wordt in overleg met de Griekse autoriteiten en op basis van informatie van hulporganisaties bepaald. Kaag: ‘We zijn solidair met de vluchtelingen en migranten en met de Grieken. Het is vreselijk dat zovelen in het opvangkamp, waar de omstandigheden al zo dramatisch waren, zijn getroffen door de branden. Onze prioriteit is nu om menswaardige opvang te bieden.’

– Bron: Rijksoverheid

Vrome woorden van de lijsttrekster van een partij die officieel niet vroom mag zijn (ooit stelden ze zich voor als Demo Craat die tegenover Theo Craat stond, u begrijpt). Een miljoen uit de pot van “ontwikkelingshulp” om te voorkomen dat vluchtelingen wier schandalige opvang in vlammen is opgegaan nadat er eerder al COVID-19 was geconstateerd in het concentratiekamp.
ChristenUnie, Democraten66, Christen-Democratisch Appèl en Volkspartij voor Vrijheid en Democratie zullen voor het weigeren van opvang van vluchtelingen onder insinuaties en scheldpartijen steun krijgen van Forum voor Democratie en Partij voor de Vrijheid. En waarschijnlijk ook nog de Staatkundig-Gereformeerde Partij.
Maar het gaat om het “draagvlak voor het beleid”, u weet wel.