Een lied voor Witte Donderdag

Rahasyam Rahasyam
In tegenstelling tot wat de ideologische marskramers u willen wijsmaken is het christendom, net zo min als het jodendom, “Europees”.
Witte Europeanen meenden hun godsdienst te moeten exporteren naar de donkerhuidige volkeren in de streken die ze wilden koloniseren. En dan bleek men daar christen te zijn – in Kongo, Ethiopië, Zuid-India en elders. Dat er miljoenen mensen in India wonen voor wie het Aramees de liturgische taal is moet u maar liever niet weten.
Het Orthodoxe Koor van Bangalore met een hymne voor Witte Donderdag, de dag van het Laatste Avondmaal waarop de daarmee verbonden sacramenten zijn ingesteld.