Een interessante optocht met een onaangename nasmaak

Afgelopen zondagmiddag, 5 november, nam ik deel aan de jaarlijkse Million Masks March van Anonymous. Direct na afloop had ik helemaal geen zin er een stukje over te maken. Nu denk ik dat het beter is om dat toch maar wel te doen, zin of geen zin. De gang van zaken geeft er aanleiding voor. Ik werd er een stuk minder blij van dan van de Million Masks March (MMM) van het jaar daarvoor, waar ik ook bij was en waar ik destijds verslag over heb gedaan.

Wat is zo’n MMM (2)? Het komt neer op een optocht, op touw gezet vanuit het actie-initiatief Anonymous, waarmee een verlangen naar een radicaal andere wereld kracht wordt bijgezet. Dan gaat het over enorme sociale ongelijkheid, de banken en hun spelletjes, de corruptie, de oprukkende controlestaat, de ondermijning van privacy, de liegende en manipulerende media en dergelijke. Thema’s die allemaal wortelen in wat ‘The System’ wordt genoemd, wat dan niet nader wordt gespecificeerd. Dat systeem moet weg, vandaar dat we roepen ‘Fuck the System’. Dat gaat via een radicale ingreep, vandara dat we riepen: ‘One Solution- Revolution’. Hoe het systeem werkt, hoe die revolutie eruitziet, en wat er na die revolutie in de plaats van het systeem moet komen? Anonymous als zodanig vertelt dat niet, het is ieders vrijheid om dat in te vullen.

Ik vind dat op zichzelf waardevol, die openheid. Mensen bepalen zelf wat ze willen, hoe ze de wereld willen veranderen. De richting wordt gesuggereerd door datgene waar men tegen is. Wie zich afzet tegen de enorme verschillen tussen arm en rijk is blijkbaar voor minder grote verschillen, voor sociale gelijkheid. Wie de controlestaat en de afbreuk van privacy en vrijheden hekelt, wil blijkbaar meer vrijheid en minder staatsdwang, minder controle van bovenaf. Wie de mediamanipulatie verfoeit, wil eerlijker media die ons helpen snappen hoe dingen in elkaar steken, en wat we eraan kunnen doen. Die algemene richting wil ik als anarchist ook uit. En het niet-uitwerken van kritiek, strategie en alternatief door organisatoren legt een flink stuk verantwoordelijkheid precies waar die hoort: bij de deelnemers. Maar er zit ook een risico aan.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr