Een eerste analyse na OXI

Een eerste voorlopige analyse van OXI, de Griekse nee-stem tegen de plannen van de trojka, komt van Lode Vanoost en Thomas Decreus op DeWereldMorgen.

De Europese sociaal-democraten zijn grote verliezers op deze historische dag.

Voor de Europese sociaaldemocraten is dit een opdoffer. Syriza houdt hen spiegel voor die duidelijk maakt hoezeer zij zijn afgedwaald van zowel de democratie als van een sociale politiek. Dat afdwalen wordt belichaamd door iemand als Jeroen Dijsselbloem die zich de voorbije maanden keihard opstelde tegenover Syriza.

De overgave van de sociaal-democratie aan het grote geld wordt meer en meer duidelijk. Een kleine week geleden merkte ik op: sociaal en verantwoordelijk? Bullpoo.