Een eerlijke stad, Amsterdam?

nutellaAmsterdam als grootste tot pretpark gedegradeerde plaats in Nederland zou een Ada Colau kunnen gebruiken – de anti-huisuitzettingsactiviste die tot burgemeester van Barcelona is gekozen en in die functie de verpretparking van de stad wil aanpakken. Actiemodellen hoeven niet gekopieerd te worden, en in Nederland worden burgemeesters nu eenmaal via het pluchecircuit aangesteld. En Ada Colau is uiteraard niet de enige in Barcelona of Spanje, zij symboliseert het verzet tegen de gentrificatie en de feitelijke ontstedelijking van de stad.
Hieronder de tekst van een initiatief dat tot iets zou kunnen leiden in Amsterdam. Te verwachten valt evenwel dat de EU-conferentie in Amsterdam een goede aanleiding is voor het uitroepen van een noodtoestand.

Het eerste half jaar van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. De afsluitende EU-top zal in juni in Amsterdam gehouden worden. Naar aanleiding hiervan is er vanuit de Europese Unie een ‘Pact van Amsterdam’ in voorbereiding rond stedelijk beleid en betere regelgeving. De focus ligt, nogal eenzijdig, op de toename van economische investeringen. Het pact moet op de top in juni ondertekend worden door de 28 regeringsleiders.

Op het moment dat internationaal de ogen op Amsterdam gericht zijn, gaan we tegenwicht bieden. Wij willen met Fair City een eerlijke stad laten zien waar zaken als diversiteit, milieuvriendelijkheid, betaalbaar wonen, kleinschaligheid, goede sociale voorzieningen, gelijke kansen en een ontspannen sfeer centraal staan. Hierbij kijken we ook naar ervaringen die zijn opgedaan in andere Europese steden zoals Barcelona en Londen.

Fair City is een paraplu voor initiatieven, organisaties en personen die zich met allerlei stedelijke problemen in Amsterdam bezig houden: van (buurt)actiegroepen en huurdersverenigingen tot milieuclubs en studentenbewegingen, maar ook (organisaties van) daklozen en vluchtelingen.

We vragen organisaties en initiatieven en iedereen die mee wil doen om dit initiatief te onderschrijven. Zo kunnen we de organisatie de komende tijd samen vormgeven en een beweging op gang brengen die de komende maanden het belang van een eerlijke stad onder de aandacht brengt.

De bedoeling is dat iedereen op zijn of haar eigen manier mee doet. Onder de noemer Fair City zal er dan de komende tijd overal in Amsterdam van alles georganiseerd kunnen worden: debatten, stadswandelingen, acties, culturele evenementen, conferenties (i.s.m de UvA), manifestaties etc.
Eind mei zal, net voor de EU-top, een afsluitende manifestatie georganiseerd worden, waar alle deelnemers aan Fair City en allen die zich betrokken voelen gezamenlijk hun stem laten horen.

We hopen dat je, al dan niet namens een organisatie, mee wilt bouwen aan Fair City. Op dit moment is een initiatiefgroep gestart en worden er rond verschillende thema’s groepen gevormd (wonen, diversiteit, vluchtelingen, milieu, studenten etc.). Velen kunnen zich nog aansluiten.

Site van Fair City