Een dagje doelpalen slepen met vrijlinks

Met enig knippen en plakken (uiteraard) had ik er een 120-woordentje van kunnen maken: drie lijstjes met namen van religieus geïnspireerde linksen uit de negentiende en twintigste eeuw. Men kan verder terug maar het is zo al mooi genoeg. En waarom ik de lijstjes zou maken mag duidelijk zijn: “Vrij Links” dat zich beroept op de seculiere wortels van “links”, een seculariteit die nooit bestaan heeft en vooral dient om moslims mee te slaan – heel verrassend, nietwaar.

De lijstjes die ik in een paar dagen tweette:

1)Adin Ballou
Charles Kingsley
Arnold Toynbee
H. Krijthe
ds. Ferdinand Domela Nieuwenhuis
ds. Bart de Ligt
Henriëtte Roland Holst
Leonhard Ragaz
Denis de Rougemont
Dietrich Bonhoeffer
Karl Barth
Martin Luther King
Vine Deloria
Met je seculier links deel 1 (nu wat anders doen)

2)Anke van der Vlies
Willem Banning
Gustav Landauer
Franz Oppenheimer
Martin Buber
H. W. Ph. E. van den Bergh van Eysinga
Margaretha Meijboom
Kees Boeke
N. van der Veen
S.K. Bakker
Paulo Freire
Lev Tolstoj
M. Gandhi
Met je seculiere traditie van “links” deel 2 #vrijlinks

Nu zijn de grootste namen van de Eerste Internationale seculier zoniet atheïstisch: Karl Marx, Friedrich Engels, Michael Bakoenin. Hoe seculier Marx eigenlijk was kan ik niet beoordelen, er zijn studies die er op wijzen dat je kunt merken dat zijn grootvader rabbijn was. Ik verklaar mij op dat punt graag onbevoegd. Maar noch de aartsvaders van het marxisme noch Bakoenin zijn interessant voor “Vrij Links”. Ze zijn te links. Waarom in ’s hemelsnaam Spinoza er bij gesleept moest worden – om het vooral “Nederlands” seculier te laten zijn? Echoot hier Spinozadeskundige Klever door, die – vader van een voormalig PVV-Kamerlid – op twitter regelmatig verkondigt dat Spinoza al waarschuwde tegen die afschuwelijke islam? Ik acht het niet onmogelijk. Maar wie Klever hoort brallen zal niet kunnen volhouden dat Spinoza een Linkse Aartsvader is. De man kan niets meer terugzeggen.
Wie wel een rol gespeeld hebben bij de vorming van “modern links” in Nederland zijn de spinozisten, zoals beschreven in de aanbevelenswaardige dissertatie van Siebe Thissen. (Het boek is alleen antiquarisch te vinden, stond online maar is inmiddels verdwenen van het net).

Nu ga ik niet een heleboel tweets knippen en plakken om aan te tonen hoe Vrij Links-sympathisanten snel de doelpalen verzetten als je aan de hand van twee rijtjes namen het gebrek aan seculiere wortels van “links” illustreert. Vrij Links blijkt dan heusjes ook tegen het christendom te zijn, nee maar – wisten we al niet dat ze “nieuwe atheïsten” zijn? Steeds weer moet ik er op wijzen dat het mij in de eerste plaats gaat om de onzinnige bewering dat “links” seculiere wortels heeft (over het beklemtonen van het individu in plaats van de gemeenschap zwijg ik dan nog).
Ik vermoed dat de meeste namen in de lijstjes totaal voorbijgaan aan vrijlinksers, en krijg dan ook te horen van een scribente op de site van de club dat ik met mijn lijstjes – eh –

“wat zul je met je lijstje veel kiezers overtuigen”.

Kiezers overtuigen? Waarvan? Maar goed, ik antwoord dat ik als anarchist geen kiezers te overtuigen heb.
Reactie:

“een anarchist die geïrriteerd raakt van kritiek op patriarchale religieuze dictaten? Who knew!”

Dus het wijzen op het gebrek aan seculiere wortels van “links” is nu plotseling “geïrriteerd raken van kritiek op patriarchale religieuze dictaten”.

Wie nooit iets van of over Spinoza gelezen heeft kan al helemaal niet iets in de beperking van 280 tekens lezen. Of wil dat niet.
Nou, tot zover maar weer Vrij Links. Ik meen dat we hier hadden afgesproken er verder niet op in te gaan.