Echt waar: de wonderen zijn de wereld nog niet uit

Vandaag kwamen weer een aantal berichten onder ogen over de volgende aanval op Islamitisch onderwijs en rechts radicaal buitelden over elkaar heen om maar aan te geven dat er nog meer gesloten moest worden. Partijen als Leefbaar Rotterdam en PVV waren er natuurlijk als de kippen bij om aan te geven – “als goede leiders” – wat er nog meer moest gebeuren.

Zo schreef Leefbaar Rotterdam dat het goed nieuws was om te horen dat EIUAS de accreditatie was kwijtgeraakt, alleen het was de verkeerde zei de partij, daar EIUAS reeds failliet was verklaard, geen lessen meer gaf en dus – volgens LR –  “ … al even niet in staat was om schade te berokkenen …” en gaf maar meteen aan dat de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) aangepakt had moeten worden, want daar stond – wederom volgens LR – “ …. haatzaaier Akgündüz aan het roer …”

Met andere woorden, de minister van Onderwijs ontneemt een school die failliet is verklaard is door de rechter en waar geen lessen meer werden gegeven, de accreditatie. Dat noem ik nu eens knap en bijzonder belangrijk nieuws van onze Nederlandse midstream media, daar hebben we tenminste wat aan. Eerst failliet laten verklaren, zorgen dat er geen studenten meer zijn en dan de accreditatie ontnemen.

En dat is natuurlijk weer koren op de molen van de rechtsradicale partijen in de Nederlandse politiek, zoals LR en PVV. Oh ja, had ik die laatste nog niet genoemd? Eerst maar eens de lokale PVV met aan het woord fractievoorzitter meneer Meeuwissen; deze persoon heeft regelmatig harde kritiek geuit op DENK en de Islam: “ … Graag doorgaan met deïslamiseren Rotterdam!!’ Ook deelt hij onderstaand filmpje, waarin hij voor de Islamitische Universiteit Rotterdam staat: ‘Nog meer haatscholen, zoals deze, in Rotterdam sluiten …” (tekst EW). Maar dat is nog niet overtreffend genoeg, wel nee, zijn baas moet daar natuurlijk overheen, die na de sluiting van IUR (volgens de media) het liefst ziet dat alle Islamitische onderwijsinstellingen gesloten gaan worden (hij is weer terug op Twitter):     “ … Islamitisch onderwijs hoort nou eenmaal niet bij Nederland. Kinderen mogen nooit opgroeien met – noch worden geïndoctrineerd door – deze ideologie van discriminatie, haat en geweld … “

Waar haalt zo iemand de wijsheid toch allemaal vandaan? Zou hij dat allemaal ergens gelezen hebben? Ik denk het niet, Ome Geert is boos, want hij zat toevallig op de universiteit en aangezien de accreditatie is ontnomen, kan hij zijn studie niet afronden.

Het Parool is van mening dat doordat de minister de accreditatie heeft ontnomen, bij een eventuele doorstart een nieuwe accreditatie aangevraagd moet worden. Ik vraag me nu echt af, wie de accreditatie heeft gegeven en of het EIUAS wel van plan is om door te starten; ik denk het nl van niet, daar de IUR gewoon doorgaat, die ook netjes geaccrediteerd is volgens haar eigen website door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die zegt onafhankelijk te zijn.

Natuurlijk zijn er mogelijk fouten gemaakt, geldt voor een ieder, maar ik blijf met de vraag zitten of de minister een accreditatierapport op heeft laten stellen om de accreditatie te ontnemen van EIUAS of is dit gebeurd om doorsnee financiële redenen en bestuurlijke zaken? Daarnaast, waarom een failliete organisatie de accreditatie ontnemen? Het gaat dus niet alleen om het feit dat de school bij een eventuele doorstart een nieuwe moet aanvragen. Nee, hier zit meer achter en er zal dus nog wel een keer een vervolg op het verhaal gaan komen.

Zoals de soap rondom het Cornelius Haga College ook blijft voortwoekeren, als je niet anders wist zou je zeggen: het is GTST.