Dylancover du jour: Oh Sister – Van Kooten, De Bie & Beths

Het is mooi geweest, dit is de laatste Dylancover in de gelijknamige reeks, op deze dag van de mensenrechten en het uitreiken van de Nobelprijzen. Collega Ina wees mij op dit nummer, het is als filmpje geplukt van een site met wel duizenden Dylancovers, en het is maar goed dat ik die niet eerder gezien heb want dat zou de aardigheid van het speuren sterk verkleind hebben.
Dit moet nog uit de niet meer zo strenge tijd van het Simplisties Verbond zijn, het is niet op datum gesteld. Het moet wel 1976 zijn. Ik herinner mij dit niet van de tv, maar dat kan kloppen, want die had ik niet in die tijd.

Een gelegenheid om tevens een duo-PC-Hooftprijs voor Van Kooten en De Bie te bepleiten, en wel subito! Voor hun boeken en hun profetische televisie, die uiteraard ook in hoge mate op teksten berustte. Dylan Nobel, Koot & Bie PC Hooft!

Er zullen heus nog wel Dylancovers langskomen in de toekomst, lijkt mij zo, maar niet meer in serieverband.