Duurzame ontwikkelingsdoelen VN schaden inheemse volkeren

Snelle (duurzame) ontwikkeling is een doelstelling van de Verenigde Naties, maar die ambitie betekent vaak dat land van inheemse bevolkingsgroepen wordt ingenomen en dat hun rechten niet worden gerespecteerd.

Inheemse leiders stelden deze week tijdens het High Level Political Forum bij de VN dat “publiek-private partnerschappen” en het “versnellen van ontwikkeling” met de bedoeling “niemand uit te sluiten” juist negatief kunnen uitpakken voor inheemse bevolkingsgroepen.

“Als de relaties met bedrijven prioriteit krijgen en er geen maatregelen worden genomen om de impact op inheemse bevolkingsgroepen en hun rechten mee te wegen, worden wij uitgesloten”, zei Robert Borrero van de International Indian Treaty Council and Indigenous Peoples Major Group.

Wereldwijd wordt meer dan 50 procent van het land gebruikt door inheemse bevolkingsgroepen, meestal op basis van gewoonterecht. Joan Carling, expert van het Permanente Forum voor Inheemse Zaken en secretaris-generaal van het Aziatische Pact voor Inheemse Volken (AIPP), zegt dat de gebrekkige rechten van inheemse bevolkingsgroepen een belangrijke oorzaak van marginalisering en kwetsbaarheid zijn.

“Behalve dat veel grote dammen en pijpleidingen in Azië, Latijns-Amerika en Afrika gezien worden als “schone energie”, hebben we ook te maken met grote plantages voor biobrandstoffen zoals palmolie en maïs, mijnbouw en agribusiness”, zegt Carling. “Deze activiteiten vinden plaats zonder fatsoenlijk overleg met en toestemming van de inheemse bevolking. Deze ontwikkelingsprojecten zijn duidelijke gevallen van landroof.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be