Duitsers willen wél de werkelijkheid weten

Vernietigende kritiek aan het adres van één van Duitsland’s grootste zendgemachtigden, het ARD. Volgens dit artikel zou het ARD véél te eenzijdig bericht hebben over de gebeurtenissen in Oekraïne, en wel teveel ten faveure van het nazi-regime in Kiev en ten nadele van de mensen in het oosten van Oekraïne die dagelijks te lijden hebben van beschietingen en bombardementen door de erfgenamen van Stepan Bandera (ofwel de vrienden van Hans van Baalen, Jacques Monasch, Frans Timmermans en Guy Verhofstadt alsook Shell en Soros) alsook Rusland. Er wordt zelfs gesproken over ‘eclatant misbruik maken’ van publieke gelden voor politieke doeleinden.

De zaak kwam aan het rollen toen de zogeheten “Programmbeirat” – zeg maar een soort belangenvereniging van kijkers die toezicht houdt op de kwaliteit van de programma’s – een onderzoek begon nadat kijkers zich bij haar beklaagd hadden over de naar hun mening eenzijdige berichtgeving over de gebeurtenissen in Oekraïne.

Een paar van de stenen des aanstoots van de kijkers en welke gedeeld worden door die ‘Programmbeirat’:

– De berichtgeving over het op stapel staande Associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU waarbij voorbijgegaan werd aan de inhoud van het voorgenomen verdrag, alsook wat het voor Rusland zou betekenen, en welke één van de oorzaken is voor de huidige ellende in het land.
– De plannen van de NAVO inzake uitbreiding naar het oosten waarover volstrekt niet of onvoldoende bericht werd.
– De rol van fascisten-bendes als ‘Svoboda’ welke volkomen onderbelicht is gebleven.

Het volledige verslag vindt u hier.

Nazi-regering Oekraïne: Vriendje van Timmermans, Monasch en van Baalen
Nazi-regering Oekraïne: Vriendje van Timmermans, Monasch en van Baalen

Mooi hè? In Duitsland vind je nog kritische toeschouwers die zich niet van alles laten aanleunen zoals hier en, helemaal prachtig, actie ondernemen. Kom daar maar eens om in een land waar een Minister van Buitenlandse Zaken straffeloos mag liegen over trouwringen en de rest van de natie loopt te janken over de onvermijdelijke afschaffing van een racistische karikatuur. Of waar een premier in state of denial verkeert over de misère die hij aanricht en de grootste media hun uiterste best doen om mensen die in het geweer komen tegen de afbraak van hun rechten af te schilderen als vernielzuchtig tuig zoals hier in het geval van die ‘hele neutrale’ NOS en hier.