Duitse veiligheidsdienst kwalificeert Identitaire Beweging als ‘extreemrechts’ en ‘antigrondwettelijk’

De Duitse binnenlandse veiligheidsdienst (BfV) heeft de Indentitaire Beweging ingeschaald als een ‘antigrondwettelijke’ rechts-extremistische beweging. Volgens de veiligheidsdienst zijn de opvattingen van de Identitairen ‘niet verenigbaar met de Grondwet’.

De Identitaire Beweging stamt uit Frankrijk, waar in 2012 een aantal kleinere groepen zich verenigde rond het gedachtegoed van Nieuw Rechts (‘Nouvelle Droite’), een beweging sterk geïnspireerd door de filosoof Alain de Benoist. De Benoist propageert al sinds de jaren ’60 het idee dat culturen onverenigbaar zijn en elke cultuur in een eigen land zou moeten leven. Dit ‘etnonationalisme’ – in feite een vorm van culturele Apartheid – was lang taboe, maar is anno 2019 uitermate populair in extreemrechtse kringen, en niet alleen daar. Ook binnen mainstream rechts kunnen etnonationalistische ideeën inmiddels op de nodige sympathie rekenen.

Formeel nemen zowel De Benoist als de Identitairen afstand van nazistische ideeën. Bij De Benoist is dat – in elk geval ten dele – oprecht, bij de Identitairen wordt dat ingegeven door opportunistische overwegingen. Men realiseert zich in die kringen heel goed dat de overname van nazi-symboliek en -ideeën anno 2019 weinig effectief is en er vooral toe zal leiden dat men politiek volstrekt geïsoleerd raakt. In plaats daarvan presenteren Identitairen zich als geweldloze patriotten die zich ernstige zorgen maken over de ‘islamisering’ van het Avondland.

De invloed van de Identitairen moet niet onderschat worden: de beweging heeft goede banden met Le Pen’s Rassemblement National, de AfD en de Oostenrijkse FPÖ.

De BfV trapt daar (niet meer) in. In haar verklaring zegt de veiligheidsdienst dat achter het vrome, vaderlandslievende masker nog steeds dezelfde abjecte ideeën schuilgaan: “..het uiteindelijke doel van de beweging is het uitsluiten van mensen van niet-Europese origine en hen dusdanig discrimineren dat hun menseijke waardigheid wordt aangetast”. Wat natuurlijk Bureaucratisch is voor “de Identitairen zijn een tot op het bot racistische beweging die we scherp in de gaten moeten houden”.

De kwalificatie van de Identitaire Beweging als ‘extreemrechts’ geeft de BfV de mogelijkheid telefoons af te tappen en vooraanstaande Identitairen te observeren.

Bronnen: TagesschauSpiegel Onlinesocialisme.nu

Uitgelichte afbeelding: Identitairen bij een demonstratie van de AfD