Duitse minister: Syrisch paspoort in Parijs mogelijk poging vluchtelingen zwart te maken + update

Het Syrische paspoort dat naast het lichaam van één van de terroristen in Parijs werd gevonden, is daar mogelijk neergelegd om Syrische vluchtelingen verdacht te maken en de Europese bevolking angst aan te jagen.  Dat zegt de Duitse Minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière.  Het paspoort staat op naam van Ahmad Al Mohammad, 25, geboren in Idlib, Syrië.

De Duitse minister  noemt het opvallend dat de drager van het paspoort in zowel Griekenland, Kroatië als Servië geregistreerd werd. Duitse autoriteiten dringen voortdurend aan op registratie, maar dat gebeurt vrijwel nooit. Merkwaardig dat het juist in dít geval wél gebeurd is, zegt De Maizière.

Al meteen na de aanslag was duidelijk dat de vondst van het paspoort op zijn minst opmerkelijk was. Het veronderstelde dat de betrokken terrorist, vooraleer zichzelf op te blazen, het paspoort uit zijn zak haalde om het vervolgens keurig op enkele meters afstand neer te leggen.  Waarom hij zoiets zou doen is een volstrekt raadsel, tenzij hij daar verborgen beweegredenen voor had. Ook werd al snel duidelijk dat het Syrische paspoort een vervalsing was, waarschijnlijk vervaardigd in Turkije. Waarom een terrorist  zich keurig overal zou laten registreren, terwijl de overgrote meerderheid van de vluchtelingen dat niet doet en autoriteiten nauwelijks toezien op de naleving van de registratieplicht, is ook al onduidelijk.

Een voor de hand liggende verklaring lijkt te zijn dat ISIS welbewust het vuurtje tegen Syrische vluchtelingen probeert op te stoken. In de ogen van de jihadistische organisatie zijn vluchtelingen verraders. (Soennitische) moslims dienen zich achter het Kalifaat te scharen, een vlucht naar het gehate Westen staat voor ISIS gelijk aan collaboratie, no ifs or buts. ISIS heeft het afgelopen jaar diverse video’s gepubliceerd waarin Syrische vluchtelingen voor rotte vis worden uitgemaakt. ISIS-graphic-605911

In een betrekkelijk recente propagandavideo roept ISIS vluchtelingen op de “kruisvaardersnaties” in Europa te verlaten en zich onder de hoede van ISIS te stellen. Met op de achtergrond beelden van wiegende graanvelden en markten waar de stands afgeladen zijn met groente en fruit, roepen de  jihadisten Syrische vluchtelingen op hun dwalingen in te zien, op hun schreden terug te keren en zich te vestigen in het Kalifaat, waar ze alles kunnen krijgen wat hun hartje begeert: “We hebben hier telefoons, internet en  auto’s! Waar gaan jullie heen?”. Dat de overgrote meerderheid van de moslims de voorkeur geeft aan het decadente Westen, is een klap in het gezicht van de jihadisten, die er oprecht van overtuigd zijn dat de toekomst van de moslimgemeenschap verbonden is aan hun Kalifaat.

In dat opzicht vallen de doelstellingen van ISIS samen met die van Europees extreemrechts, beiden proberen “het grijze gebied” waar moslims en seculiere Europeanen samen kunnen leven, uit te wissen. Extreemrechts ziet Syrische vluchtelingen als een vijfde colonne die er op uit is de westerse beschaving/het blanke ras/Onze Cultuur te vernietigen, een beeld dat ISIS om de hierboven geschetste redenen maar wat graag wil bevestigen. ISIS en Europees extreemrechts bevestigen elkaar voortdurend, ze zijn als het ware elkaars “verdienmodel”. Des te meer racisme, uitsluiting en islamofobie, des te meer ISIS “zie je wel!” kan kraaien.  Extreemrechts speelt hetzelfde spel als ISIS, niet omdat ze – zoals naïeve liberalen denken – het gevaar niet ziet, maar omdat extreemrechts het wereldbeeld van ISIS deelt: een wereld waarin de westerse en de islamitische wereld niet langer met elkaar communiceren, maar in een permanente staat van oorlog verkeren.

Update: De Franse politie is inmiddels tot dezelfde conclusie gekomen als De Maizière