Duitse militair opgepakt wegens voorbereiden aanslag

De Duitse politie heeft  een beroepsmilitair gearresteerd die zich uitgaf voor een uit Syrië afkomstige vluchteling, een uitkering incasseerde en ondertussen een aanslag voorbereidde. Volgens de politie handelde de man uit ‘vreemdelingenhaat’. Een 24-jarige student uit Offenbach is eveneens opgepakt. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid. In de woning van de vermoedelijke medeplichtige trof de politie tijdens een huiszoeking munitie, wapens en explosieven aan.


De verdachten koesteren volgens het OM extreemrechtse sympathieën. Beiden zijn afkomstig uit Offenbach en onderhielden via de email contact met elkaar. De politie vermoedt dat ze een aanslag voorbereidden. Die aanslag had vervolgens vluchtelingen in de schoenen geschoven moeten worden.

De politie kreeg de hoofdverdachte voor het eerst in het vizier toen tijdens een controle op de luchthaven van Wenen bij hem een vuurwapen aangetroffen werd. Ondanks het feit dat de man niet over een vergunning beschikte, zag de Weense politie geen reden hem op te sluiten. Zijn gegevens werden doorgegeven aan de Duitse collega’s, die ontdekten dat de militair een dubbelleven leidde. In december 2015 heeft de man zich laten registreren als uit Syrië afkomstige vluchteling. In januari 2016 deed hij een asielaanvraag, die om onnaspeurlijke redenen nog toegekend werd ook. De verdachte kreeg een kamer toegewezen in een AZC. Zijn Duitse afkomst viel blijkbaar niemand op. Ook het feit dat hij geen woord Arabisch sprak, vormde geen enkele belemmering voor het toekennen van de vluchtelingenstatus.

Het is niet duidelijk of er nog meer mensen bij deze zaak betrokken zijn.  De politie heeft zowel in Duitsland, Frankrijk als Oostenrijk huiszoekingen verricht. Daarbij zijn mobieltjes en laptops in beslag genomen. Ook een kazerne in het Hessische Schwarzenborn is door de politie doorzocht. Daarbij zijn geen verdere arrestaties verricht.