Draconische nieuwe ‘anti-terreur’ wetgeving in de maak in Polen

surv

De Poolse regering heeft, binnen enkele dagen na de dramatische gebeurtenissen in Brussel, aangekondigd om een pakket anti-terrorismemaatregelen in te voeren.

Waar de meeste landen kiezen voor een verruiming van de bevoegdheden van politie en inlichtingendiensten is dat voor de PiS blijkbaar onvoldoende.

Zo zijn bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om buitenlanders zonder meer, en onmiddellijk, het land uit te zetten, het sluiten van de grenzen, en de mogelijkheid om verdachten langer – 14 dagen – vast te houden onderdeel van de plannen.

Dit komt bovenop een al in december 2015 doorgevoerde maatregel – die overigens door de Commissie van Venetië wordt onderzocht – om politie en inlichtingendiensten meer inzicht te geven in de internet-gewoontes van Poolse ingezetenen. Hierover zal in juni mogelijk een oordeel worden geveld.
De regering is van plan de wetten in april aan de regering aan te bieden, zodat ze in mei zouden kunnen worden ingevoerd.

Zaken die ook onder deze wetten zouden worden gecodificeerd zijn onder andere: een grotere bevoegdheid om buitenlanders onder surveillance te stellen, eenvoudigere procedures om mobiele telefoons af te tappen, en een verhoogde toegang tot bankrekeningen en versleutelde mobiele informatie van ‘hen die verdacht worden van terrorisme.’

Maatregelen die nog verkend worden zijn een verbod op anonieme pre-paid telefoons, en een verruiming van de rechten van de politie om nachtelijke arrestatie-acties uit te voeren.
Ook wil de PiS aan het Poolse parlement vragen om mee te werken aan grondwetswijzigingen die nog ruimere bevoegdheden mogelijk maken.

Polen wil deze maatregelen ingevoerd hebben voor de NAVO-top in Warschau op 8 en 9 juli, zodat Polen sterker staat in haar positie om te vragen om een verhoogde aanwezigheid van deze organisatie om ‘Russische agressie’ in toom te houden.

Het feit dat Polen zo snel handelt doet vermoeden dat de plannen al enige tijd in de pijplijn hebben gezeten, en dat net als de aangekondigde opnamestop voor vluchtelingen het een voorgenomen stap op weg naar de PiS-idealen vormt, waarbij de terreur in Brussel slechts een voorwendsel is om de stappen met grotere spoed door te kunnen voeren.