Dr. Plaisier verruilt onder druk de ene Kristallnacht herdenking voor de andere


In eerste instantie zou Dr. Plaisier van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, op 9 november spreken op de door door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting georganiseerde Kristallnachtbijeenkomst in de het stadhuis van Amsterdam.
Hier heeft dr Plaisier, naar het laat aanzien vanwege druk vanuit o.a. de Joodse gemeenschap, vanaf gezien.

Vanuit het Centraal Joods Overleg en van verschillende andere kanten zijn er indringende vragen gesteld over het spreken van dr. Plaisier. Niet de inhoud, maar de symboolfunctie werd sterk bevraagd.

Na intens overleg heeft dr. Plaisier besloten niet te spreken op de bijeenkomst van het Platform. Het onderwerp is sterk verbonden met de Joodse gemeenschap en haar identiteit. Geluiden uit de Joodse gemeenschap moeten hierbij serieus genomen worden.

De Protestantse Kerk hecht aan goede relaties met Joods Nederland, die zorgvuldig in jaren zijn opgebouwd. Deelname aan de herdenking, ook afgezien van wat er gezegd zou worden, draagt een boodschap aan hen uit, die tegengesteld uitgelegd zou kunnen worden en ook wordt aan wat dr. Plaisier beoogt.

(bron)

Onduidelijk is wat er dan mis is aan de bijeenkomst op het stadhuis. Is het vanwege de andere sprekers:
– Ido de Haan, hoogleraar politieke geschiedenis, Universiteit Utrecht
– Fatima Elatik, voormalig stadsdeelvoorzitter A’dam-Oost en actief in de door haar en rabbijn Lody v.d. Kamp opgerichte groep Salaam-Shalom
– Sharon Gesthuizen, 2e kamerlid SP met in haar portefeuille onder meer vreemdelingenzaken

of de muzikale omlijsting: diva’s van het Jiddische lied: Rolinha Kross en Shura Lipovsky

of omdat deze herdenking in een breder kader geplaatst wordt en tevens en oproep is om waakzaam te blijven voor gelijksoortige tendensen die heden ten dage nog steeds aanwezig zijn in Europa en in Nederland. Tendensen die vooral moslims en andere immigranten treffen.

Dit laatste waarschijnlijk aangewakkerd door de vuile propaganda van Likoed Nederland, de Hasbara spreekbuis van Israël. Die door veelvuldig met antisemitisme te strooien en Jodenhaat te insinueren, een vals beeld scheppen waar niemand mee geassocieerd wil worden.

Het lijkt zo alsof de leiding van de Protestantse kerken anno 2014 wil ‘scoren’ met anti-Israëlische standpunten. En daarbij samenwerkt met organisaties die vaak zwaar antisemitisch, anti-Israëlisch en anti-christelijk zijn.
Want een organisatie als Hamas heeft het net als ISIS echt niet goed voor met de christenen. Leden van de Protestantse kerken worden zo opgezadeld met standpunten die absoluut niet de hunne zijn.

Wij roepen daarom Arjan Plaisier op om de Joden, zowel de dode als de levende, niet te schofferen, en zijn afspraak aanstaande zondag af te zeggen.
Of laat hem naar de Portugese Synagoge komen, waar de echte Kristallnacht-herdenking plaatsvindt. Hij is van harte welkom.

De PKN is gezwicht voor deze propaganda en geeft daarmee toe aan de beschuldigingen en insinuaties aan hun adres. Dit is symptomatisch voor wat er in Nederland de laatste jaren gaande is. Met intimideren, insinueren, vals beschuldigen worden groepen mensen en individuen in een kwaad daglicht gesteld. Door dit continu te herhalen gaan steeds meer mensen geloven dat dit valse beeld waar is en keren zich af van deze mensen. Anderen die nog wel sympathie voel(d)en durven zich niet langer uit te spreken. Bang voor de toorn van een schreeuwende meute valse profeten. Bang dat zij een zelfde stigma krijgen opgeplakt.

Zie ook: