Door ‘Trouw’ is het beeld ontstaan dat fascistisch geweld legitiem is

Soms kan je met je verstand er niet bij hoe hypocriet en volkomen kritiekloos de ‘mainstream media’ zijn ten aanzien van van alles en nog wat.
Zo bericht ‘Trouw’ dat in Geldermalsen besloten is dat er geen AZC komt en de krant doet dat onder de kop “Door Geldermalsen is het beeld ontstaan dat relschoppen werkt.”
Welnu: in Geldermalsen is men gezwicht voor de fascistische hordes die opgestookt door wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar Wilders met in diens kielzog Halbe Zijlstra van de PVV met leden, Sybrand Buma van de partij dat haar zegen gaf aan de massamoord in Irak en alles wat daar tot de dag van vandaag uit voortvloeide, Ahmed Marcouch met zijn fact-free en hatelijke gejank over religies, Ahmed Aboutaleb die massamoord heel wel een prima middel vindt om vermeende of werkelijke problemen in de wereld te lijf te gaan en samenwerkt met tuig dat van mening is dat mensen ’te humaan behandeld’ worden, de redactie van het programma ‘Buitenhof’ die een nazi voluit de gelegenheid gaf Janmaat te rehabiliteren en Jeroen Pauw die een wapenhandelaar met fascistische ideeën gezellig aan laat schuiven of bij andere gelegenheden een gek die in zijn vrije tijd zich in nazi-uniformen steekt en kinderen bedreigt met een kromzwaard.
De lijst is lang niet volledig maar feit is dat er velen zijn die verantwoordelijk zijn voor het fascistische geweld dat zich steeds openlijker manifesteert in Nederland.
Waaronder ook de politie waarvan de leden bij de koffieautomaat schelden op islamitische mensen, sommigen moslims een langzame en pijnlijke dood toewensen en die in Rotterdam vol trots rondtwittert dat er een ‘VIP’ geëscorteerd moet worden. Die ‘VIP’ is SS-verheerlijker Filip Dewinter.
Voor een uitstekende analyse over ‘Geldermalsen’ kan ik de stukken van Peter Storm op ‘Ravotr’ van harte aanbevelen.

Ik wil bij gebrek aan tijd het even heel kort hebben over dat stuk in ‘Trouw’ van Wilfred van de Poll die het heel eufemistisch heeft over ‘heftige onlusten.’
Het was fascistisch straatgeweld en wie dat en het gevaar dat daar vanuit gaat voor iedereen in de maatschappij, vluchteling, hulpverlener, raadslid of wie ook, miskent laadt de verantwoordelijkheid op zich het vuurtje van datzelfde fascistische straatgeweld verder op te stoken.
Ook stoor ik me buitengewoon aan de geciteerde uitlating van de burgemeester van Geldermalsen, De Vries, luidende:

“De polarisatie, die willen we nu stoppen.”

Bron

Een goed journalist – en ik weet: die zijn er niet bij de copy paste media waar ook ‘Trouw’ deel van uitmaakt – had haar daarover doorgevraagd na opgemerkt te hebben dat polarisatie twee partijen inhoudt.
Wel, welke andere partij is dan schuldig aan die ‘polarisatie die we nu willen stoppen’ naast de fascistische bendes die het gemeentehuis hebben belegerd en degenen (die ik in een niet volledig lijstje hierboven opsomde) die hen daartoe opgejut hebben?
De vluchtelingen om wie het gaat? Degenen die hen als mensen zien en hen in hun harten sluiten? Degenen die met zorg bezien hoe het fascisme steeds verder oprukt – daartoe gefaciliteerd door huichelaars als Asscher (mensenlevens de vernieling inwerken en dan janken dat men je ‘minder vertrouwt’ – men had die klootzak van meet af aan nooit moeten vertrouwen) en media als ‘Trouw’- en zich daar ondubbelzinnig tegen uitspreken? Wie? Wie of wat is dan die andere partij die schuldig is aan ‘de polarisatie die we nu willen stoppen’?
Ook deze buitengewoon suggestieve en onwelriekende uitlating van burgemeester De Vries versterkt slechts het fascistische straatgeweld.
Ik weet niet of zij dat bewust deed of dat zij buitengewoon stupide is en daarom niet geschikt is voor haar taak.
Hoe dan ook: alleen al hierom zou ze af moeten treden.

Ik heb het al even aangestipt: ook dagblad ‘Trouw’ waar destijds tientallen mensen in de duinen het leven voor hebben gelaten, is schuldig aan het fascistische straatgeweld in Geldermalsen en alles wat er aan geweld nog komen gaat.
Als je namelijk jarenlang een giftige haatheks als Elma Drayer je pagina’s laat volschijten en een misdadige kwibus hele shariawijken bij elkaar laat liegen in je krant, heeft dat op een gegeven moment gevolgen.
Dan moet je als krant niet raar opkijken dat die gevolgen gewelddadig zullen zijn op een gegeven moment.
Maar daarover heb ik niets gelezen in het stuk van Wilfred van de Poll.
De krant van Wilfred van de Poll is net zo goed verantwoordelijk en schuldig inzake het fascistische geweld en het faciliteren van het fascisme als een heleboel anderen. Tijd om dat gewoon ondubbelzinnig uit te spreken.
Daarom heb ik de kop boven het stukje van die kwibus hierboven maar even iets anders geformuleerd.