Door Nederland uitgezette vluchteling krijgt levenslang in Bahrein

Ali Mohammed al-Showaikh, een vluchteling die vorig jaar door Nederland is uitgezet naar Bahrein en bij aankomst meteen werd gearresteerd en gedetineerd, heeft afgelopen donderdag zonder eerlijk proces een levenslange gevangenisstraf gekregen. VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International reageren met afschuw op deze veroordeling en stellen dat Nederland zich met het terugsturen van al-Showaikh, schuldig heeft gemaakt aan een ernstige mensenrechtenschending.

Hoewel algemeen bekend is hoe Bahrein omgaat met familieleden van politiek activisten besloot Nederland om al-Showaikh uit te leveren aan Bahrein. Amnesty en VluchtelingenWerk roepen de Nederlandse overheid op om alles op alles te zetten om te zorgen dat Bahrein al-Showaikh in vrijheid stelt.

Oneerlijk proces

Sinds oktober zat al-Showaikh zonder vertrouwelijke toegang tot een advocaat gevangen, tekende hij onder druk een bekentenis en zijn er sterke aanwijzingen dat hij is mishandeld. Afgelopen donderdag werd hij veroordeeld op basis van brede en vaag geformuleerde terrorismewetgeving. Ook kreeg hij een boete van 1.170 euro en werd zijn nationaliteit ingetrokken, waardoor hij nu ook stateloos is.

Lees verder bij Vluchtelingenwerk Nederland