Dood Eritrese asielzoeker Kahsay Mekonen alsnog nader onderzocht

De politie Midden Nederland heeft een nieuw team samengesteld dat de omstandigheden gaat onderzoeken die zouden kunnen hebben geleid tot de verdwijning uit Nederland en de dood in Duitsland van de Eritrese asielzoeker Kahsay Mekonen. Dit gebeurt naar aanleiding van onthullingen van OneWorld en Argos. (Oneworld)

Kahsay MekonenKahsay Mekonen bleek eind 2013 verdwenen te zijn uit het asielzoekerscentrum te Leersum, en werd later dood, opgehangen aan een boom, teruggevonden in Bremen te Duitsland. De Duitse politie concludeerde dat het zelfmoord betrof, maar medewerkers van het asielzoekerscentrum zetten hier vraagtekens bij, omdat zij onder andere wisten dat Mekonen bedreigd was geweest in het asielzoekerscentrum. Een van de bedreigers was zijn kamergenoot, tevens de broer van de mensensmokkelaar met wie Mekonen een conflict had.

De omstandigheden rondom Mekonens overlijden komen overeen met indicaties voor de identificatie van slachtoffers van orgaanhandel die zijn opgesteld voor politie, justitie en transplantatie-artsen. Zo maakte Mekonen vlak voor zijn dood een vreemde reis (via Berlijn , Braunschweig en Hannover naar Bremen) waarvoor hij niet zelf betaalde. Ook blijkt het autopsierapport dat Mekonen een injectie heeft gehad die volgens medische specialisten duidt op bloedonderzoek. Van al deze signalen, was alleen de injectie bekend bij de Duitse autoriteiten. (Oneworld)

Sharon Gesthuizen stelde al eerder kamervragen over deze kwestie, en Minister van Veiligheid en Justitie van der Steur antwoordde hierop:

‘Het OM en de politie hebben mij laten weten dat zij destijds rondom de vermissing en het overlijden van de heer Mekonen geen concrete signalen van mensenhandel of mensensmokkel hebben ontvangen in relatie tot de heer Mekonen dan wel in relatie tot zijn dood.’ (Oneworld)

Hoe dit dan weer kan vraag je je in gemoede af. Hoe kan het dat men dat op het AZC wel wist, maar de politie niet? In de uitzending van Argos over deze kwestie is ook een Duitse officier van justitie te horen die verklaart dat zij natuurlijk een en ander wel degelijk verder onderzocht zouden hebben als ze geweten hadden wat het asielzoekerscentrum wist.

Gelukkig gaat de politie Midden-Nederland op verzoek van het OM nu dan toch opnieuw een onderzoek instellen naar de dood van deze gelukszoeker, die wellicht zelfs een nier over had voor zijn geluk.

Sharon Gesthuizen gaat niettemin opnieuw kamervragen stellen over hoe het kon gebeuren dat deze zaak eerst zo gemakkelijk werd afgedaan, en ook over het feit dat Argos geconfronteerd werd met een spreekverbod van COA-medewerkers, terwijl door Van der Steur ontkend wordt dat daar sprake van is. Uiteraard was Fred Teeven als staatssecretaris ook weer bij deze onduidelijke zaak betrokken.