Dokters van de Wereld zeer kritisch over toegang tot medische zorg voor mensen zonder verblijfsrecht

Medische zorg krijgen is en blijft voor mensen zonder verblijfsrecht een olympische sport. Ze hebben een polsstok nodig om over de bureaucratische muren te kunnen springen. Dokters van de Wereld publiceerde daarover onlangs een nieuw rapport, gebaseerd op de eigen ervaringen met deze groep mensen.

Afgelopen zomer verscheen dat rapport onder de titel “De deur naar zorg. Het recht op gezondheid en zorg voor ongedocumenteerde migranten”. De daarin beschreven problemen zijn zeer herkenbaar voor de medewerkers van het Fabel-spreekuur van Doorbraak. Ondanks de wat optimistische toon op de eerste paar bladzijden, is het gehele rapport zeer kritisch over de toegang tot medische zorg voor mensen zonder verblijfsrecht. Dokters van de Wereld pleit bovendien voor het brede begrip “recht op gezondheid”, dat veel meer omvat dan alleen de toegang tot de zorg.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Doorbraak