Dodenlijst: meldplicht voor Geert W?

Wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar, verdachte in een strafproces Geert W. zei ooit over (vermeende) doodsbedreigingen aan zijn adres het volgende:

“Sinds ik het woord ‘Marokkanenprobleem’ in de mond heb genomen, regent het doodsbedreigingen, alleen de afgelopen week al een stuk of twintig, triest en veelzeggend”

(Bron)

Ooit zei Martin Luther King:

“I will not rejoice in the death of one, not even an enemy.”

Ook al refereerde W. nog niet zo heel lang geleden heel valselijk in zijn jankstukje aan het adres van het OM aan de voorvechter voor burgerrechten, de bovenstaande woorden zijn duidelijk niet aan hem besteed getuige een tweet van 31 januari j.l.

2015-01-31 Wilders Nasrallah next

Met andere woorden: je kan concluderen dat ie dodenlijsten aan het samenstellen is. Dat roept de vraag op wie er nog meer staan op het lijstje van die gek en of hij niet ook hier voor vervolgd moet worden. Ik vind het in ieder geval zeer, zeer bedreigend. Mede gezien in het licht van wat zijn aanhang er zo bij tijd en wijle aan uiterst gewelddadige taal uitkraamt en waar we hier regelmatig aandacht aan besteden.

Is Geert W. nou zo’n geradicaliseerde gek voor wie volgens Haerbal Buma een ‘meldplicht’ zou moeten komen? Ik denk het eerlijk gezegd niet: de ene is sowieso een nazi en de andere op zijn minst een vriendje van dat soort geteisem die graag zijn ridicule maar desalniettemin mensen verachtende diarree rondstrooit op een nazi-blog waar mensen voor ‘rifapen’ worden uitgescholden. Misschien dat laatstgenoemde eens met partijgenoot Willem Aantjes moet gaan praten. Die heeft per slot van rekening ervaring met door nazi’s geregeerde maatschappijen waar ‘meldplicht’ bestond….

2015-02-01 Keel doorsnijden

PVV’er Ahmed Marcouch ondertussen, ziet in de boze blanke etterbakken die taal als bovenstaand bezigen geen enkel probleem: hij draait in de krant die ooit over ‘het joodsche vraagstuk’ schreef nog maar eens zijn grijs gedraaide plaatje af over moslims die ‘afstand’ moeten nemen.