Dit is niet correct, Ahmed

Assalam Alaikoum, waarde broeder Ahmed, laatst was je weer eens op de nationale televisie in het programma Nieuwsuur, waar vragen werden gesteld over drie onderwerpen: ChristChurch, Cornelius Haga Lyceum en de georganiseerde misdaad in Rotterdam. Nu begrijp ik best wel dat het werk in een stad als Rotterdam moeilijk en zwaar is en daar heb ik ook respect voor, echter  ….

Het tweede onderwerp gaf me weer de kriebels over mijn hele lichaam toen je de uitspraken deed over de school, zo in de geest van “Ouders neem afstand van het bestuur” en in een tussenzin gaf je aan dat het ging over vier personen. Natuurlijk de AAR-connectie (Amsterdam-Arnhem-Rotterdam) krijgt meer inzicht in bepaalde stukken dan wij als eenvoudige lezer en eenvoudige Moslim, maar zolang er niets bewezen is, is er volgens de wet niets aan de hand; sterker nog de Nederlandse regering had / heeft ook connecties met terroristische organisaties, denk hierbij bijvoorbeeld aan Syrië. En, waarde broeder, ga nu niet meteen zeggen dat de wet alleen voor de burgers is en niet voor de regering of een burgemeester, want dat gaat er al heel lang niet meer in.

In het interview, waarde broeder, gaf je aan dat je volledig achter burgemeester Halsema staat en dat de ouders van het Cornelius Haga Lyceum zich ook achter de burgemeester moeten opstellen, maar heb je wel eens nagedacht over de impact van je woorden? Je vraagt in principe aan de ouders om een coup te plegen tegen het bestuur van het Lyceum, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Het is gewoon hartverwarmend dat de ouders bijna voor 100% achter het bestuur van een school gaan staan; ik heb het wel eens anders meegemaakt. Ik hoop toch van harte, waarde broeder, dat je niet op weg bent naar het faillissement van deze school, daar de kinderen recht hebben op goed onderwijs, zoals de ouders het willen. En de kinderen worden opgevoed om respect voor hun ouders te hebben, zoals wij allemaal hebben en zoals beschreven in de Qur’an: “ … En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit ‘Foei’ En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol …” (Al-Isra (17: 23-24)).

En in het interview bracht je zelf artikel 23 ter sprake, waarin geschreven staat: “ …  Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen … Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld … “ (art.23 lid 2-3).

Afsluitend, waarde broeder, ga ik er van uit, dat je geen hekel aan het Cornelius Haga Lyceum hebt en het tegen gaat houden in andere gemeenten, omdat het een Salafistische identiteit heeft. Als dat wel zo is, dan wil ik je nog even wijzen op je interview rond de kerst 2017 bij het radioprogramma Dit is de Dag, waar je aangaf dat “ … elke moslim een beetje salafist is (op zijn voorganger Mohammed wil lijken) en dat hij zich in de kern geen zorgen maakt over het salafisme … “ en “ … dat hij zelf een beetje jihadist is door elke dag om 07:00 uur op te staan om het goede te doen voor een stad in Nederland … “

Inderdaad, door uitspraken die het journaille in de pers schrijft, worden termen als Salafisme ten onrechte vanuit angst, onwetendheid en negativiteit benaderd en maar voor het gemak gekoppeld aan radicalisme, extremisme en gewelddadigheid.
Tenslotte nog even Surah An-Nisa: “ … Wij hebben jou het Boek met de Waarheid neergezonden, zodat jij kunt oordelen tussen de mensen met wat Allah aan jou openbaarde. En wees geen verdediger voor de verraders … “ (www.recitequran.com (4:105), waarover te lezen staat: “ … Volgens de leringen van de Islam dient een moslim, vanaf het eerste moment dat hij/zij er voor kiest volgens de regels ervan te leven, een groot voorvechter te zijn van rechtvaardigheid, om op te komen voor de onderdrukten en degenen wie onrecht wordt aangedaan – of het nu om een moslim gaat of niet – en om tegen een onderdrukker in te gaan, of dit nu een moslim is of niet … “

Waarde broeder, moge Allah je beschermen en begeleiden op de weg van je leven.