‘Dit is morgen’- concreet utopisch, hoopvol en inspirerend

‘Dit is morgen’ is een overtuigend en hoopvol pleidooi om met frisse tegenhegemonische ideeën de Gramsciaanse ‘stellingenoorlog’ aan te gaan, maar de auteurs zijn niet zo naïef om alleen in te zetten op bovenbouwguerrilla, want zij benadrukken dat de klassieke politieke strijd zeker niet uit het oog mag worden verloren. Beide auteurs zijn dromers maar met de voeten op de grond. Concreet utopisch, hoopvol en inspirerend. Dat is de grote kracht van dit boek.

‘Een kaart van de wereld waarop Utopia niet is aangeduid, is het bekijken zelfs niet waard. Want Utopia is het land waar de mensheid steeds opnieuw aanmeert. En als de mensheid daar belandt, dan kijkt ze verder, tot ze een beter land ziet, en opnieuw uitzeilt. Vooruitgang is het realiseren van utopieën.’

Met dat mooie citaat van Oscar Wilde leiden beide auteurs hun boek uit en geven zij zeer duidelijk de filosofische strekking van ‘Dit is morgen’ aan. Hiermee nemen ze, 500 jaar na het verschijnen van ‘Utopia’, zeer uitdrukkelijk afstand van Thomas More die over ‘de beste der republieken’ op een niet bestaand eiland schreef. Een Shangri-la, Eldorado, Atlantis, le pays de Cocagne of een Utopia bestaat niet. Punt. Alleen misschien in de geest van zwevers die de utopie aangrijpen als vluchtheuvel om te kunnen ontsnappen uit een als ondraaglijk ervaren realiteit. Dat zijn dan volgens de Duitse marxistische filosoof Ernst Bloch tragische voorbeelden van wat hij de abstracte utopie noemt.

Decreus en Callewaert sluiten dicht aan bij het concept van de concrete utopie zoals Bloch het in zijn ‘Das Prinzip Hoffnung’ formuleerde. Beide auteurs zijn zoekers naar het ‘nog-niet-zijnde’. ‘Nog’: die drie letters zijn de drager van Blochs principe van de hoop. Het is een productieve kracht en staat dicht bij veerkracht, bij dynamiek. Het ‘nog niet’ houdt de hoop levend. In de woorden van Ernst Bloch: ‘De werking van de hoop vereist mensen die zich actief storten op het wordende, waartoe ze zelf behoren. Hopen is jezelf aan de toekomst geven, en dat engagement met de toekomst maakt het heden leefbaar.’

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be