Dijsselbloem gaat full PVV

‘Het zijn allemaal gelukszoekers die hierheen komen vanwege ‘onze’ uitkeringen en daarom moeten de grenzen dicht’ aldus de minister die eerder dreigde dat de Grieken maar gras moeten vreten als ze niet willen buigen voor de banken.
Jeroen Dijsselbloem die juist vanwege zijn aandeel in het uithongeren van de Grieken berecht zou moeten worden wegens oorlogsmisdaden, deed zijn uitspraken over vluchtelingen in een interview met het Belgische ‘De Tijd.’
Eerder gaven Halbe Zijlstra van de PVV met leden en Sybrand Buma (die met zijn partij de verantwoordelijkheid draagt voor de genocide op anderhalf miljoen Iraakse burgers) aan dat de grenzen het liefst dicht moeten en er vooral meer bommen op het Midden Oosten gegooid moeten worden om die vermaledijde vluchtelingen die aangetrokken door onze anusbleken en beloofde huizen en banen (kennelijk willen ‘ze’ toch wel werken…) massaal naar Europa komen – wel een paar tienden van een procent van de totale Europese bevolking – tegen te houden.

Dijsselbloem:

‘Er zijn een paar landen die in de asielcrisis de zwaarste lasten dragen, omdat bij hen de meeste vluchtelingen opvang krijgen. Het gaat om Zweden, Duitsland, Oostenrijk, België en Nederland. We zitten in dezelfde situatie en proberen zo nauw mogelijk samen te werken.’

Bron

Je zou ook kunnen zeggen: met ongure en maffiose types als Orbán (premier van Hongarije), Borisov (Bulgarije) en Fico (Slowakije) heb je gewoon de verkeerde vrienden gekozen en het is immoreel dat af te wentelen op de mensen die vluchten voor door Europese landen mede veroorzaakt geweld.
Spreek hen aan zou ik zo zeggen.
Maar nee: zoals altijd met de sterke en sociale ex-sociaaldemocraten het geval is, worden de problemen afgewenteld op hen die het zwakst zijn en part noch deel hebben aan het veroorzaken van die problemen.

Nog een opmerkelijke uitspraak van Dijsselbloem in hetzelfde interview als de vragensteller opmerkt dat Italië en Griekenland – waar de meeste vluchtelingen in Europa aankomen – in het plannetje van Dijsselbloem er buiten gelaten (lees: verrekken kunnen, aan hun lot overgelaten) worden:

‘Er zijn landen waar vluchtelingen bijna geen onderdak of hulp krijgen. In Nederland krijgen ze een bed, voedsel, een veilige plek en een school voor hun kinderen. Onze normen liggen hoog en we willen dat zo houden. De vraag is nu echt of we dat ook kunnen.’

Bron

In Nederland heeft de rechter gisteren uitgesproken dat de Nederlandse regering heel sterk en sociaal vluchtelingen mag laten verrekken op straat als dat zo uitkomt.
Tot zover de normen van Bruin II waar subsidie-liberaal Dijsselbloem met verve deel van uitmaakt en die in het vraaggesprek dan ook liet blijken zeker begrip te hebben voor de om verkrachtingen joelende, met vuurwerkbommen en varkenskoppen smijtende ‘bezorgde burgers wier zorgen je serieus moet nemen en die je erbij moet betrekken’:

‘We worstelen daarmee. We hebben de huizen niet. Het zet druk op onze begroting. Het creëert grote sociale spanningen in onze gemeenten, waar burgers zich afvragen waarom net bij hen zoveel vluchtelingen moeten worden opgevangen.

Bron

In Nederland vroegen volgens Vluchtelingenwerk Nederland tot en met oktober van dit jaar 33.493 mensen asiel aan. Hetgeen neerkomt op 0,19% van de totale bevolking in dit land.
Voor uitstekend onderbouwde informatie, feiten, cijfers en conclusies zijn de blogs van Flip van Dyke bij deze van harte aanbevolen.
Het aantal mensen dat zich spontaan aanbiedt als vrijwilliger om te helpen wanneer er vluchtelingen in een gemeente worden opgevangen, is zo groot dat organisaties als het genoemde Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis de aanbiedingen nauwelijks kunnen verwerken.
Dus het geouwehoer over ‘grote sociale spanningen’ is op zijn vriendelijkst gezegd tendentieus gelul dat zo uit de koker van nazi’s als Martin Bosma had kunnen komen.

In Libanon verblijven 1,17 miljoen vluchtelingen op 5,85 miljoen inwoners en in Jordanië 672000 op een bevolking van 5,6 miljoen mensen terwijl in Syrië bijna 8 miljoen mensen van huis en haard verdreven zijn en er daarnaast nog eens bijna 4 miljoen mensen dat land ontvlucht zijn.
Allemaal als gevolg van oorlogen waar Jeroen Dijsselbloem als minister (met zijn partij) mee verantwoordelijk voor is: het uitbreken ervan, het escaleren en het laten voortduren.