Dijkhoff vindt Colombia en Honduras best wel “veilige” landen

Staatssecretaris Dijkhoff breidt de lijst met veilige landen van herkomst uit met Algerije, Georgië, Oekraïne en Tunesië. Dit schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Asielzoekers uit veilige landen maken vrijwel geen kans op een asielvergunning. Hun asielaanvragen worden met voorrang en versneld behandeld. De versnelde procedure bestaat uit één gehoor. Asielaanvragen van asielzoekers uit een veilig land kunnen worden afgewezen als kennelijk ongegrond.
(….)
Staatssecretaris Dijkhoff zal de lijst nog verder uitbreiden. Hij gaat onderzoeken of Bangladesh, Brazilië, Colombia, Cuba, Honduras, Jordanië, Kenia, Libanon, Nepal, Togo, Trinidad en Tobago, Tsjaad, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika op de lijst kunnen worden geplaatst.

– Tot zover de mededeling van Rijksoverheid.
Als zijne excellentie Dijkhoff in staat is al deze landen op de kaart aan te wijzen mag dat al een hele prestatie heten voor deze omhooggevallen VVD-er, en dat hij dan het overwegen waard vindt een heel stel landen zoals boven opgesomd “veilig” te verklaren – landen waarvandaan “men” niet vlucht, heeft natuurlijk niets te maken met de xenofobie die het beleid in Nederland al vele jaren inmiddels bepaalt.