Dieren in de stallen nog veel zieker dan omwonenden

varkensstalDe overheid gaat na protesten van bezorgde burgers en hun huisartsen de luchtkwaliteit rond veehouderijen verbeteren. Over de luchtkwaliteit in de stallen zelf wordt met geen woord gerept. De hoeveelheden fijnstof en ammoniak in de varkensstallen zijn dermate hoog, dat de helft van de Nederlandse varkens luchtwegproblemen heeft.

Luchtkwaliteit in de varkensstal
Varkens leven permanent boven een kelder gevuld met hun eigen mest. Dag in, dag uit ademen ze giftige mestdampen in, zoals ammoniak . Er wordt vaak beperkt geventileerd om energie te besparen en tocht te voorkomen. Ammoniakconcentraties van 50-70 ppm werden regelmatig gemeten, terwijl dit hooguit 20 ppm mag zijn om beschadigingen aan de luchtwegen bij varkens én mensen te voorkomen. Ademhalingsproblemen treden al op bij concentraties boven de 6ppm.

Gevolgen voor de diergezondheid
De vervuilde lucht zorgt er voor dat tot wel 50% van de varkens ernstig benauwd zijn, chronisch hoesten en ontstekingen hebben aan de ogen en tot 30% heeft borstvliesontstekingen. Een slecht stalklimaat leidt bovendien tot stress, wat zich onder andere uit in maagzweren (30-60% ), kannibalisme en andere welzijnsproblemen. Dat een verblijf in de stallen ongezond is, wordt bewezen door het grote aantal varkenshouders dat kampt met luchtwegklachten.

Ammoniak emissie
Omwonenden hebben last van de hoeveelheid fijnstof en ammoniak rond de stallen. Toch moeten alle varkenshouders sinds 2015 voldoen aan strenge eisen over de uitstoot van ammoniak. In de meeste stallen staan dure luchtwassers die de lucht die de stal verlaat zuivert van ammoniak. Aan de lucht in de stal wordt niets gedaan. Varkens in Nood probeert al geruime tijd de NVWA zover te krijgen om de kwaliteit van de stallucht te controleren; tot nu toe zonder succes.