Dienst Terugkeer en Vertrek traint grenswachten in Afrika

Medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek zijn, samen met medewerkers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), deze maand begonnen met het trainen van grenswachten uit Tanzania en de Democratische Republiek Congo. De training, die aan het African Capacity Building Centre van het IOM in Moshi (Tanzania) plaatsvindt, heeft nog ruimte voor grenswachten uit drie andere, nog te bepalen, Afrikaanse landen. In totaal moeten, op rotatiebasis, 100 grenswachten getraind gaan worden.

“De beambten worden getraind in immigratie en migratiegerelateerde onderwerpen met een specifieke nadruk op migratiemanagement”, aldus het persbericht van het IOM. Het geheel maakt onderdeel uit van het project ‘Enhancing Migration Management in African States through Capacity Building on Integrated Border Management and Countering Irregular Migration’, dat met 274.098 euro wordt gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lees verder bij de bron, Stop DT&V