Dick vecht voor het natuurgebied uit zijn jeugd

WetlandWachten houden namens Vogelbescherming de vinger aan de pols in de natte natuurgebieden van Nederland. Gaat het er goed met de natuur en de vogels? Dick Pruiksma volgt de ontwikkelingen in het Friese natuurgebied de Potskar op de voet. Hij bezoekt het gebied in de buurt van Sneek al een leven lang en zag – helaas – vele bijzondere vogels verdwijnen. Als WetlandWacht zet hij zich volop in om iets van de oude luister te herstellen.

Het natuurgebied de Potskar is in de loop der jaren flink veranderd: kwartelkoning en kemphaan zijn er verdwenen en veel andere soorten zijn in aantal rap achteruit gegaan. In 2000 waren er nog vier broedparen bruine kiekendief – dat zijn er nu nog maar één of twee.

Lang geleden kwam Dick er om te wandelen en ook kievitseieren te zoeken, later om met de Vogelwacht de nesten van grutto en kievit te beschermen en broedvogels te tellen voor Sovon Vogelonderzoek Nederland. Nu zet hij zich als WetlandWacht van Vogelbescherming in voor de Potskar, waarvan een deel in beheer is van Staatsbosbeheer.

– Lees verder bij de bron, Vogelbescherming

– Uitgelichte afbeelding kwartelkoning: Door Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom – Corn Crake (Crex crex), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46949915