Deventer dwangarbeidbedrijf failliet; gemeente voor tonnen het schip in

Het Deventer dwangarbeidbedrijf Werkmakelaar-Oost staat op het punt failliet te gaan. Als gevolg van dat faillissement dreigt de gemeente Deventer voor tonnen het schip in te gaan.

Over dat faillissement hoeven we geen traan te laten. Werkmakelaar-Oost raakte regelmatig in opspraak door de wijze waarop ze (dwang)arbeiders behandelde. Over het bedrijf zijn diverse klachten ingediend bij de gemeente, o.a. wegens seksuele intimidatie, bedreiging van werknemers en het niet uitbetalen van overuren.

De klachten zijn ook niet van gisteren of vandaag. Het Deventer dagblad De Stentor – dat zelfstandig onderzoek deed naar de malafide praktijken van het bedrijf – stelt over bewijzen te beschikken dat de PvdA-fractie een jaar geleden al op de hoogte was van de praktijken bij Werkmakelaar-Oost:

Uit stukken waarover deze krant beschikt, blijkt dat een groep medewerkers van Werkmakelaar-Oost ruim een jaar geleden al gezamenlijk toenadering heeft gezocht tot de PvdA-fractie in Deventer én de Tweede Kamerfractie in Den Haag. In een brief schrijven de medewerkers onder meer over een medewerker die tot 03.00 uur ’s nachts gedetacheerd was voor werkzaamheden in Amsterdam, om de volgende ochtend weer om 07.00 uur te moeten beginnen in de productiehallen van Werkmakelaar-Oost in Deventer – zónder dat hier enige vorm van salaris tegenover stond.

PvdA-raadslid Rob de Geest zegt deze deze klachten te hebben doorgegeven aan de gemeente: “Op dat moment konden wij ook niet duidelijk krijgen of het nou ging om incidenten of om structurele misstanden binnen dit bedrijf. Het probleem is dat veel medewerkers bang zijn om te praten, uit angst dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering of inkomen”. 

Opmerkelijk genoeg verschenen die klachten niet in het evaluatierapport van de gemeente over de problemen bij Werkmakelaar-Oost. In dat rapport wordt met droge ogen geclaimd dat iedereen die bij Werkmakelaar-Oost dwangarbeid moet verrichten een gelukkig en tevreden mens is.

Geen van de betrokkenen kan uitleggen waarom bovengenoemde signalen door het college onder de tafel geveegd werden. De Geest zegt geen idee te hebben van het waarom. Ook de aan de gemeente gelieerde uitvoeringsorganisatie Deventer Werkt zegt niet te begrijpen waarom het college doet alsof haar neus bloedt. Bij die organisatie zijn verschillende klachten over de arbeidsomstandigheden bij Werkmakelaar-Oost binnengekomen. Het college zélf komt niet verder dan de originele, maar tamelijk doorzichtige smoes dat de klachten niet via officiële kanalen ingediend zijn en dus – blijkbaar – niet bestaan.

Werkmakelaar-Oost werd  in 2016 hoogstpersoonlijk naar Deventer gehaald door wethouder Kolkman (uiteraard PvdA). Het bedrijf ontving in ruil daarvoor  1,3 miljoen subsidie van de gemeente.

Bron: De Stentor