Dertigduizend hongerstakers in Californische goelag

Op de eerste dag van de hongerstakingsactie in de Californische gevangenissen met uitsluitend isoleercellen hebben dertigduizend gevangenen meegedaan. Dit getal wordt genoemd door het Californische gevangeniswezen zelf en het bericht wordt gemeld door de Los Angeles Times.

Een opmerkelijk resultaat als gevolg van een oproep die van buitenaf verspreid moest worden.

Dit bericht is op een IPad getikt. Het heeft een uur geduurd dit meesterstuk tot stand te laten komen.
Ipad op de lagere school? Doen zeg ik!