DENK wil harder optreden tegen racisme

266px-jan_pieterszoon_coen_by_jacob_waben
De rechtse held – en massamoordenaar – Jan Pieterszoon Coen
De politieke partij DENK  wil een harde aanpak van discriminatie en racisme. De plannen daartoe werden gisteren door Farid Azarkan gepresenteerd in het tv-programma Pauw.

DENK lijkt vooral in te zetten op een strafrechtelijke aanpak. De partij wil 1000 agenten opleiden tot experts op het gebied van racisme en discriminatie. Aangiften blijven nu vaak liggen of worden niet goed afgehandeld, volgens DENK mede omdat politiemensen vaak niet over de benodigde specifieke kennis beschikken. Voor racistische veelplegers zou desnoods een gebiedsverbod moeten gelden.

Ook wil DENK de Inspectie SZW uitbreiden met een speciaal team tegen arbeidsdiscriminatie. Dat team moet met loksollicitaties gaan controleren of bedrijven sollicitanten discrimineren.

Daarnaast pleit DENK voor afschaffing van de termen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’. Nederland is het enige land ter wereld waar deze termen gebruikt worden om een etnisch onderscheid aan te duiden.

Tot slot wil DENK in het onderwijs meer aandacht voor het koloniale verleden van Nederland, traditioneel een heikel punt in een land waarvan de bevolking merendeels nog steeds denkt dat Nederlanders vooral voor de gezelligheid en het lekkere eten in Nederlands-Indië zaten. In het verlengde daarvan vindt DENK dat het maar eens afgelopen moet zijn met het belonen van de wandaden van koloniale massamoordenaars als Jan Pietersz. Coen door straatnamen naar hen te vernoemen.

Op de Twitter-hashtag #PVV ging men n.a.v. het verhaal van Azarkan – voorspelbaar – volledig door het lint:

Bron: Marokko.nl