Den Lijder, zijn ruggegraat en zijn volgelingen

Afgelopen Zaterdag liet Halbe Zijlstra van de PVV met leden via het vod van Philippe Remarque als onderdeel van zijn hetze tegen vluchtelingen weten dat ‘de islamitische terreur op een sluipende manier de westerse democratie bedreigt’ en dat meende hij waar te kunnen nemen aan de hand van de observatie dat ‘de politieke correctheid toeneemt.’

Ik weet overigens niet precies welke ‘democratie’ hij bedoelt. Wellicht dat het wat hem betreft gaat om die ‘democratie’ waarin demonstraties van klimaatactivisten uit ‘angst voor een mogelijke aanslag’ Verboten!!! zijn maar kerst-stalletjes wel kunnen zoals in Frankrijk. Of die waarin iedereen zoals in Nederland bij voorbaat en per definitie verdachte inzake terrorisme is zodat de politie mag inbreken op je computer en er dingen zonder jouw medeweten en toestemming op mag installeren als ware je computer zo’n ’telescherm’ uit het boek ‘Nineteen Eighty Four’ van Orwell, dat blijkbaar steeds meer wordt opgevat als handleiding in plaats van waarschuwing. Misschien bedoelt hij die ‘democratie’ waarin onlangs vluchtelingen (alweer in Nederland) officieel tot Untermenschen zijn gemaakt die geen aanspraak kunnen maken op rechten die anderen wel hebben en waarmee de facto Artikel 1 van de grondwet buiten werking is gesteld.

Zo’n ‘democratie’ verdient niet anders dan bedreigd en om zeep geholpen te worden als je het mij vraagt. Om de simpele reden dat die ‘democratie’ van Halbe Zijlstra geen democratie is maar een fascistische dictatuur van bange en vooral immorele klootzakken. Trouwens, over wat precies ’terreur’ en ’terrorisme’ is, zullen we het vast nog heel vaak hebben. Daarbij komen dan onder andere zaken aan de orde als burgemeester Fons Hertog van Huizen (waarbij ik overigens ernstig bezwaar heb tegen de manier waarop het gezin in kwestie door de media betiteld wordt), bommen op Syrië en Ahmed Marcouch met zijn hetze en gedachtenpolitie. Naast Zijlstra zelf uiteraard.
Die ‘politieke correctheid’ van de haatzaaier van VVD-huize die afgelopen zaterdag zijn drolletje mocht laten in HET blad voor al uw dagelijkse haat, oorlogspropaganda en xenofobie, is iets waar ik zo nog even op terugkom.

De afgelopen weken is het verbale en fysieke geweld tegen vluchtelingen en zij die zich nog wel menselijk wensen te gedragen van de kant van politici, de media en het gebruikelijke schorem op Facebook en Twitter hand over hand toegenomen. Wie als verantwoordelijke daarvoor als een van de eersten in het oog springt, is natuurlijk ‘den Lijder’ zelve. De wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar die onlangs van de KLM, dat ongetwijfeld likkebaardend met een scheef oog à la de NS destijds keek naar mogelijke lucratieve contracten voor het deporteren van alles wat unerwünscht is, een ‘fijne vlucht’ toegewenst kreeg. Waarbij het gebruik van de voornaam van den Lijder waarschijnlijk de innigheid tussen kapitaal en fascisme nog maar eens (al dan niet bewust) moest onderstrepen. (KLM verdedigde die Tweet trouwens met de stompzinnige opmerking dat men alle passagiers van de maatschappij een ‘fijne vlucht’ toewenst. Ben ik een zeikerd als ik dan vraag of dat ook geldt voor degenen die met geweld en met de medewerking van KLM in ruil voor geld gedeporteerd worden omdat deporteren ook zeventig jaar na Van Schaik nog steeds goed voor de economie is?).

Maar de wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar als verantwoordelijk beschouwen voor het geweld gaat in de ogen van politiek Nederland, dat zich kennelijk al jaren beschouwt als verwikkeld te zijn in een wedijver in bruine ranzigheid met de gesubsidieerde eenmanszaak in haat en geweld, natuurlijk veel te ver. ‘Geert’ is immers ‘een onzer’ zo klonk het onlangs nog in een brief van vrijwel alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer (niet één Kamerlid protesteerde) waarin mensen als mevrouw Abresch uit Steenbergen een trap na kregen.

Gelukkig zijn er meer die Wilders wel degelijk als verantwoordelijk beschouwen voor het (toenemende) geweld en die zich er ook steeds meer aan beginnen te ergeren dat anderen om de hete brij heen draaien:

2015-12-21 Wilders ontzien

Dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar en ik ben het er volkomen mee eens. En den Lijder zelve dan? Heeft hij zoveel ruggegraat om nu te zeggen dat al het geweld in de maatschappij datgene is wat hij wil? Nee, de slappe zak stront liet, ongetwijfeld veilig omringd door een haag kaalkopjes, in een literair pareltje op het niveau van een kleuter het volgende weten:

2015-12-21 Wilders geweld rambam

Slappe zak stront. Jij bent verantwoordelijk voor al het geweld dat er was en nog gaat komen. Maar het geeft niet. Het geeft niet dat jij dat niet wilt inzien. Wij zullen je wel herinneren aan datgene wat je niet alleen bewerkstelligd hebt met je jarenlange haatzaaierij, je leugens en je fact-free gejank maar we zullen jou en de rest van de wereld er ook voortdurend aan herinneren dat dat geweld wel degelijk precies datgene is wat je wilde:

“Mocht het ooit tot rassenrellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daarvan niet bij
voorbaat een negatieve werking uit te gaan.”

Bron

Wij zullen niet moe worden de wereld iedere keer weer te vertellen dat jij met je misselijke Tweet van vandaag racistische brandstichters hebt gesanctioneerd die door jou ‘geïnspireerd’ getracht hebben mensen te vermoorden.
Als je ooit voor een rechtbank komt (en dat kom je al heb ik daarbij niet je proces in gedachten dat je volgend jaar te wachten staat omdat je voor veel meer verantwoordelijk bent dan alleen het ‘minder, minder, minder’ – gebrul van jou en je mede-nazi’s) zul je wel met een heel goed verhaal moeten komen om de sentimenten zoals je die verwoord hebt in die middelste bijzin aannemelijk te maken. Je gedrag is er namelijk niet naar geweest de afgelopen jaren, snap ie?

Zo heb je tientallen doden in Noorwegen op je conto en de waslijst aan zaken waar jij verder verantwoordelijk voor bent loopt door tot en met in elk geval vandaag. Om het nog maar niet te hebben over de consequenties die jouw haat en vergif hebben op de langere termijn. Je enige troost mag zijn dat ook diegenen die meenden vol enthousiasme met je mee te moeten doen in het vergiftigen van dit land met haat en geweld ooit op een dag wat uit te leggen hebben. Halbe Zijlstra bijvoorbeeld. Want racisme, fascisme en xenofobie zijn geen meningen maar delicten.